DSİ Haberler


Modern Sulama İle Tarımda Verim Artışı Sağlanıyor

02.12.2019
Ankara ve Bolu illerimizde 296.500 dekar tarım arazisi sulandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damla sistemleri tercih ediyoruz.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35 damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. 

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Bu kapsamda Ankara ilimizde 22 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Ankara ilimiz ve ilçelerimizde toplam 170.110 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Ankara il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 170.110 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 119 milyon TL katkı sağlandı.

Bolu ilimizde ise 2019 yılı sulama sezonunda toplam 126.390 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Bolu il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 126.390 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 88 milyon TL katkı sağlandı.