DSİ Haberler


DSİ Konya’da Asırlık Projeleri Adım Adım Hayata Geçiriyor

10.02.2020
Yerüstü su varlığı ve aldığı yağış miktarı ülke ortalamasının altında kalan Konya’da, suyu depolamak ve sulamada modern sistemler kullanmak büyük öneme sahiptir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Konya’da yaptığı yatırımlarla yüzyıllık projeleri hayata geçiriyor. Konya’nın “Tahıl Ambarı” kimliğini sürdürmek, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.

DSİ son 17 yılda Konya ilimizde 1 içmesuyu tesisi, 20 baraj, 29 gölet, 70 sulama tesisi, 140 taşkın koruma tesisi kazandırdık.

Yerüstü su varlığı ve aldığı yağış miktarı ülke ortalamasının altında kalan Konya’da, suyu depolamak ve sulamada modern sistemler kullanmak büyük öneme sahiptir. Bu nedenle DSİ Genel Müdürlüğünce son 17 yılda Konya ilimize 20 baraj ve 29 gölet kazandırılarak 1 milyar 116 milyon m3 su depolama hacmine ulaşılmıştır. 9 baraj ile 5 gölette çalışmalar devam etmektedir. Planlama ve proje aşamasında 10 adet baraj ve 15 adet gölet daha bulunmaktadır.

Konya ilinde son 17 yılda 70 adet sulama tesisi tamamlanarak 796 bin 440 dekar arazi sulamaya açılmış ve yıllık 648 milyon TL tarımsal gelir artışı sağlanmıştır. İnşaat aşamasında 23 adet, planlama ve proje aşamasında 34 adet sulama tesisi bulunmaktadır. 2019 yılı sonunda 72 bin 650 dekar tarım arazisini modern sulamaya kavuşturan KOS 1,2,3 Sulamalarının ilk kısmı tamamlanmış olup, önümüzdeki sulama sezonunda faaliyete geçecektir. Ereğli İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Projesi ile 247 bin dekar tarım arazisi, Dünya Bankası Finansmanıyla yapılacak olan ve ihalesi gerçekleştirilen Ereğli İvriz Sol Sahil Sulaması ile 152 bin dekarlık alan modern sulama şebekesine kavuşturulacaktır.

Mavi Tünel’den gelen suları nihai olarak Türkiye’nin en büyük yapay depolaması konumundaki Hotamış Depolamasına ulaştıracak olan 124 bin 678 metre uzunluğundaki Apa Hotamış İletim Kanalı’nda (AHİ) yüzde 99 fiziki gerçekleşme sağlandı. Performans testleri devam eden AHİ Kanalının Hotamış’ı eski günlerine geri döndürerek tekrar sulak alan hüviyetine kavuşması bekleniyor. Ova içerisinde 125 km yol kat eden AHİ Kanalı, projelendirilmiş durumdaki çeşitli sulamalarla, geçtiği güzergâhtaki verimli topraklara can katacak.


KOP’un Kilit Tesiseri: Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel

Yukarı Göksu Havzasının sularını Konya Kapalı Havzasına ulaştıran kilit tesisler Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel geçtiğimiz yıllarda tamamlandı. Mavi Tünel’den yıllık ortalama 180 milyon m3 su Konya’ya ulaşıyor. 364 milyon m3 su depolama hacmine sahip Afşar Barajı ve 361 milyon m3 su depolama hacmine sahip Bozkır Barajı inşaatlarında yüzde 99 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Afşar Barajının sularını Bağbaşı Barajı’na aktaracak olan 18 km’lik Hadimi Tüneli’nde 24 saat esasıyla çalışmalar devam ediyor. Mavi Tünel’den sonra KOP’un ikinci tüneli olan Hadimi Tünelinde bir taraftan tünel açma makinesi ilerlerken, diğer uçtan klasik del-patlat sistemi ile tünel açma işlemi devam ediyor. Tünelin 5 bin 600 metrelik kısmı tamamlandı. Sistem tüm unsurlarıyla çalışmaya başladığında yıllık 414 milyon m3 su Konya Kapalı Havzasına aktarılmış olacak. Söz konusu projelerin her biri aslında devasa yatırımlar ve taşıdıkları önem yıllar ilerledikçe daha iyi anlaşılacak.

Konya Musluklarından Mavi Tünel İçmesuyu Arıtma Tesisinin Suları Akıyor

Bağbaşı Barajında depolanan ve Mavi Tünel ile Konya’ya ulaşan suların yıllık 100 milyon m3’ü Konya ilinin içmesuyu ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. DSİ tarafından inşa edilerek 2018 yılında faaliyete geçen Mavi Tünel İçmesuyu Arıtma Tesisinde arıtılan sular, Konya musluklarına ulaşıyor. Musluklardan memba kalitesinde akan suyu vatandaşlar gönül rahatlığı ile içiyor. Tesis, 2050’li yıllara kadar Konya ilinin su ihtiyacını karşılayacak. Bugüne kadar içmesuyu ihtiyacını karşılamak üzere kullanılan birçok yeraltısuyu kuyusu da, tesis sayesinde kapatılmış oldu. Tesisin sularını İçeriçumra ve Alibeyhüyüğü’ne ulaştıracak olan isale hattı tamamlandı. Çumra hattında ise son birkaç km’de çalışmalar devam ediyor. 2020 yılı içerisinde söz konusu yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımız da memba kalitesinde içmesuyuna kavuşmuş olacak.

Beyşehir Gölü’ne 2019 Yılında 185 Milyon M3 Su Takviyesi

Beyşehir Gölü ülkemizin en büyük tatlı su kaynağı. Konya çiftçisinin de en büyük su kaynaklarında biri konumunda. Beyşehir-Suğla-Apa (BSA) İletim Kanalı sayesinde, Beyşehir Gölü’nün suları Konya Ovasına ulaşıyor. DSİ, Bölge insanı ve bölge ekonomisi için olduğu kadar doğal yaşam için de büyük öneme sahip olan Beyşehir Gölü’nün korunması için çalışmalar yürütüyor. İnşa edilen Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı ile yıllık ortalama 130 milyon m3 su Beyşehir Gölüne aktarılıyor. 2019 yılı sulama sezonunda Beyşehir Gölü’nden sulama için çekilen su miktarından daha fazlası Yılmaz Muslu Barajı ile Gembos Havzasından Beyşehir Gölü’ne aktarıldı. Baraj, inşa edildiği yıldan bugüne de toplam 1 milyar 325 milyon m3 suyu Beyşehir Gölü’ne ulaştırmış oldu.

Akgöl Sazlıkları, Seydişehir Kuğulu Park ve Sarayönü Beşgöz Projeleri ile Doğal Yaşam Destekleniyor

DSİ 4. Bölge Müdürlüğünün Ereğli Akgöl, Seydişehir Kuğulu Park ve Sarayönü Beşgöz’de idari imkanlarla yürüttüğü rehabilitasyon çalışmaları da doğal yaşamı destekleyen önemli projeler. Akgöl’de 6 bin 700 metre uzunluğunda 1,65 metre yüksekliğinde inşa edilen sedde ile Akgöl’ün daimi sulak alan olması sağlandı. İvriz Barajı dipsavağından verilen su ile de Akgöl’ün kurumasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Seydişehir Kuğulu Park Vadisi Projesi kapsamında toplam 500 bin m2’lik alanda iki adet gölet seddesi, tahkimatı ve temizliği ile ilgili çalışma devam ediyor. Proje tamamlandığında hem daimi sulak alan oluşturularak doğal yaşam desteklenecek hem modern bir dinlenme ve mesire tesisi kazanılmış olacak.

8 km2 yüzey alanına ve ortalama 4-5 m derinliğe sahip doğal bir göl olan ve biriken rusubat nedeniyle kuruma noktasına gelen Sarayönü Beşgöz Gölü’nde yürütülen makinalı çalışmalar ile gölün neredeyse eski haline ulaşması sağlandı.         

Taşkın Koruma Tesisleri ile Can ve Mal Kayıplarının Önüne Geçildi

Kontrol altında bulunan su hayatın vazgeçilmezi iken, taşkın ve selde olduğu gibi kontrolümüzden çıkan su ise can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. Son 17 yılda Konya ilinde tamamlanan 140 adet taşkın koruma tesisi ile 32 bin 382 dekar arazi ve 175 yerleşim yeri taşkınlara karşı korunmuş, olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmiştir. Halihazırda 4 adet taşkın koruma tesisinde çalışmalar devam etmekte, planlama ve proje aşamasında ise 73 adet dere ıslah çalışması bulunmaktadır.