DSİ Haberler


DSİ Erzurum’da 6 Baraj 14 Gölet Yaptı

14.02.2020

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Erzurum’a yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Erzurum ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Kurumumuz tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü diğer sektörlerin de itici sektörü olmuştur. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır.

Sulama projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır.

Erzurum’a 6 Baraj ve 14 Gölet Kazandırdık

Dadaşlar diyarı Erzurum’da ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda kente çok önemli yatırımlar yaptık, Erzurum’a 6 baraj ve 14 gölet inşa ettik.

Hasretle beklenen ve yaklaşık 166 milyon m3 su biriktirme hacimli Başköy Barajı hizmete alındığında topraklarımıza bereket katacak tesis ile çiftçilerimizin refahı artacak. Başköy Barajından alınacak su ile Hınıs Ovası Sulaması ile 205 bin 350 dekar zirai araziyi suya kavuşturacağız.

İnşaatı Devam Eden 13 Baraj ve 7 Gölet…

Diğer taraftan Erzurumlu vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Erzurum’un su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 13 baraj ile 7 göletin yapım çalışmaları devam ediyor.

438 Bin 090 Dekar Arazide İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor…

Tamamlanan 11 sulama tesisleri ile 371 bin 250 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Erzurum için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 438 bin 090 dekar araziyi sulayacak 22 adet sulama tesisi inşaat safhasındadır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Erzurum zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır.

Erzurum’a Menba Kalitesinde İçme Suyu…

2008 yılında hizmete alınan İsale Tüneli ve İçme suyu Arıtma Tesisi ile Erzurum’a menba kalitesinde içme suyu sağladık. Erzurum ilinde taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 295 adet taşkın koruma tesisi ile 263 yerleşim yeri ve 366 bin 520 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık ve 15 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor.