DSİ Haberler


DSİ Son 17 Yılda Ağrı’ya Çok Önemli Yatırımlar Yaptı

14.02.2020

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ağrı’ya yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Ağrı ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Kurumumuz tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü diğer sektörlerin de itici sektörü olmuştur. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır.

Sulama projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır.

Ağrı’ya 1 Baraj Kazandırdık

Ağrı’da ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda kente çok önemli yatırımlar yaptık. Ağrı’da yaklaşık 202 milyon m3 su biriktirme hacimli Yazıcı Barajını inşa ettik. Yazıcı Barajı’ndan alınacak su ile Yazıcı ovasında 150 bin dekar zirai arazi suya kavuştu.

İnşaatı Devam Eden 2 Baraj ve 1 Gölet…

Diğer taraftan Ağrılı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Ağrı’nın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 2 baraj ile 1 göletin yapım çalışmaları devam ediyor.

Ağrı’nın Münbit Topraklarını Sulamaya Açıyoruz…

Tamamlanan 1 sulama tesisi ile 150 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Ağrı’mız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 81 bin 840 dekar araziyi sulayacak 6 adet sulama tesisi inşaat safhasındadır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Ağrı zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacak.

Ağrı’ya Memba Kalitesinde İçme Suyu…

2011 yılında hizmete alınan Yazıcı Barajı İçme suyu Arıtma Tesisi ile Ağrı’ya menba kalitesinde içme suyu sağladık.  Ağrı ilinde taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 44 adet taşkın koruma tesisi ile 43 yerleşim yeri ve 35 bin 670 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık ve 9 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor.