DSİ Haberler


DSİ Son 17 Yılda Erzincan’ın Mümbit Topraklarını Su İle Buluşturduk

14.02.2020

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Erzincan’a yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Erzincan ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Kurumumuz tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü diğer sektörlerin de itici sektörü olmuştur. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır.

Sulama projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır.

Erzincan’a 1 Baraj ve 1 Gölet Kazandırdık

Erzincan’da ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda 1 baraj ve 1 gölet inşa ettik.  Hasretle beklenen ve yaklaşık 49,70 milyon m3 su biriktirme hacimli Turnaçayırı Barajı hizmete alındığında ise topraklarımıza bereket katacak tesis ile çiftçilerimizin refahı artacak. Turnaçayırı Barajından alınacak su ile Erzincan’da 148 bin 870 dekar zirai arazi suya kavuşacak.

İnşaatı Devam Eden 7 Baraj ve 1 Gölet…

Diğer taraftan Erzincan’ın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 7 baraj ile 1 göletin yapım çalışmaları devam ediyor.

Son 17 yılda tamamlanan 5 sulama tesisi ile 119 bin 590 dekar zirai araziyi sulamaya açtık.

15 Bin 100 Dekar Arazide İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor…

Erzincan’ımız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 15 bin 100 dekar araziyi sulayacak 5 adet sulama tesisi inşaat safhasında. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Erzincan zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacak.

Erzincan ilinde taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 54 adet taşkın koruma tesisi ile 44 yerleşim yeri ve 5 bin 950 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık. 6 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor.