DSİ Haberler


DSİ Üst Yönetim Değerlendirme Ve Eğitim Semineri Başladı

21.02.2020
DSİ Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 9. su düzenlenen ‘’ Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri’’ İstanbul’da başladı.

Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Seminerinin açılışına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, DSİ Genel Müdür Yardımcılarımız Kaya Yıldız,  Şadiye Yalçın, Oğuz Kasap ve Faruk Fıratoğlu ile merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan Daire Başkanları, Bölge Müdürleri, Daire Başkan Yardımcıları ve Bölge Müdür Yardımcılarının katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlanan Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Seminerinde konuşma yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin;
Bu toplantıları, kaynaşmaya ve  tanışmaya vesile olması noktasında son derece önemli buluyorum. Bakanlığımız, 100 000’den fazla personeli ve yaklaşık 35 Milyar TL’lik 2020 yılı yatırım bütçesi ile ülkemizin en önemli yatırımcı bakanlıklarından birisidir. Sorumluluklarımız çok fazla. Bu sorumluluğun bilincinde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bakanlığımızın faaliyet alanları çok geniş.

Görev alanlarımız içinde su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi ise ayrı bir öneme sahiptir.

Bakanlığımıza bağlı en önemli kuruluşlardan biri olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü insanların en hayati ihtiyacı olan içmesuyu temini hizmeti ve yine insanların can ve mal emniyetini sağlayan suyun zararlarından koruma görevi, temiz enerjinin kaynağı olan HES yatırımları, gıda güvenliğinin teminatı olan sulu tarıma yapılan yatırımları ile doğrudan insanımıza hizmet etme gibi bir misyonu bulunmaktadır.  DSİ Genel Müdürlüğü Ülkemizin en güzide kuruluşlarından biridir. Şahsım 9 aydır bu kurum ile çok daha yakından ilgilenmektedir. Ülkemizin 81 şehrinde  sulama, hizmetler ve enerji sektörlerinde vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderilmektedir. Önümüzdeki dönemde sulama sektörüne ve taşkınla mücadeleye ağrılık vereceğiz. İçme suyu konusunda da sıkıntılı olan yerler varsa oraya acil çözümler bulacağız. Taşkınla mücadelede makinalı çalışmalara ağırlık verecek, makinaları neredeyse hiç durdurmayacağız. Bir başka önemli konu ise; yeraltı barajlarıdır. Yeraltı barajlarına önem verecek, bu konuda verdiğimiz taahhüdü yerine getireceğiz. Bakanlık olarak su merkezli bir politika izlediğimizden DSİ bizim için çok önemli. Sizlere talimatım mazlumların umudu olan bu Ülke için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da canla başla çalışmanızdır.  

Bu duygu ve düşüncelerimle, neticesinde güzel sonuçlar alacağımıza inandığım, bu toplantının başarılı geçmesi ve aziz milletimize hayırlı ve yararlı hizmetler sunmamıza sebep olması dileğiyle, eğitim programında görev alan ve katkı koyan tüm personelimize teşekkür ediyor, sağlık ve başarı dileklerimle saygılarımı sunuyorum.

Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Seminerinin açılış konuşmasını Yapan Genel Müdür Yardımcımız Kaya Yıldız

“Üst Yönetim Eğitim” Programının, Ülkemize, Milletimize, Kurumumuza ve siz değerli mesai arkadaşlarıma hayırlı olması temennisiyle hepinize hoş geldiniz diyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum.

Bu yıl “Üst Yönetim Eğitim Programının” 9. sunu düzenlemekteyiz. Bu yılki eğitimde; Seminer Programında görüleceği üzere Daire Başkanlıklarımız ve konusunda söz sahibi olan özel sektörün değerli eğitimcileri ve Proje Yöneticilerinin sunumu olacaktır. Üst düzey yöneticilerin bir araya gelmesini, tecrübelerini, uygulamalarını paylaşmalarını, bilgi ve fikir alışverişinde bulunmalarını son derece önemsiyorum.

Genel Müdürlüğümüz, su alanında ülkemizin lideri olma vizyonu ile Ülkemizdeki su ve ilgili toprak kaynaklarını çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik esasları dahilinde geliştirilmesini sağlamak vizyonu ile 4 sektörde (Hizmet, Tarım, Enerji ve Çevre) son derece büyük vazifeleri ifa etmektedir.

2019 yılında Büyük Su İşleri kapsamında; “Ankara İçmesuyu Projesi”, “Konya İçmesuyu Projesi” (Mavi Tünel) “Düzbağ İçme Suyu Projesi”, Ülkemizin en büyük projelerinden biri olan ve 11 Milyar m³ suyu depolayacak Ilısu Barajı, Kilis Yukarı Afrin Barajı, Reyhanlı Barajı gibi önemli projeleri tamamladık ve su tutmaya başladık.  Silvan ve Yusufeli Barajlarında ise çalışmalarımız bütün hızıyla devam etmektedir.

Kıymetli mesai arkadaşlarım,Ülkemizde yağış rejiminin değişmesi ile beraber taşkın olaylarında artış gözlemlenmektedir.

Olağan bir doğa olayı olan taşkınlarda; temel faktör yağış karakteri olmakla birlikte bölgedeki jeolojik, jeomorfolojik şartlar, erozyon, yanlış arazi kullanımı, dere yataklarında kontrolsüz yapılaşma, inşaat hafriyatı, çöp dökümü, konut yapımı gibi insan girişimleri hidrolojik dengeyi bozarak can ve mal kaybı ile sonuçlanan taşkınlara neden olmaktadır. Taşkın zararlarının artmasına sebep olan bu olumsuzluklar Kurumumuzca tespit edilmekte ve müdahalelerin kaldırılması hususunda 3091 sayılı Kanun çerçevesinde mülki idare amirliklerine bildirimler yapılmaktadır. Ancak tarafımızdan alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar tek başına yeterli değildir. Sorunun etraflıca çözümü için kamu kurum ve kuruluşları, işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların farkındalığının arttırılması büyük önem taşımaktadır.

Kıymetli mesai arkadaşlarım, Yusufeli, Ilısu ve Silvan gibi devasa barajları Ülkemize kazandırmak adına çalışmaları devam ettiriyoruz. 275 metre yüksekliği ile Ülkemizin en yüksek barajı unvanına sahip olacak ve % 74 fiziki gerçekleşme sağlanan Yusufeli Barajı’nda yıllık 1 milyar 888 milyon kilovat saat enerji üretilecektir. Baraj sayesinde mansapta bulunan Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına düzenli miktarda su sağlanarak üretim kapasiteleri de artacaktır. Bu fayda da dikkate alındığında barajın toplamda yaklaşık 2.2 milyar kilovat saat enerji faydası bulunmaktadır.  Bu değer ile milli ekonomiye yıllık 1,2 Milyar TL katkı sağlanacaktır.

Bir başka önemli projemiz ise 2019 yılında tamamladığımız ve su tutmaya başlayan Ilısu Barajı’dır.

Önyüzü Beton Kaplı Baraj tipinde dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından dünyada birinci, gövde hacmi bakımdan ülkemizde Atatürk Barajı’ndan sonra ikinci, üreteceği enerji bakımından ülkemizde dördüncü, ülkemizin en önemli su kaynaklarından olan Dicle Nehri üzerinde yapılmış ve yapılmakta olan en büyük Baraj ve HES olma gibi önemli özelliklere sahiptir. Su tutmakta olan ve şu an itibariyle yaklaşık 2,3 milyar m³ suyun depolandığı baraj, sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yıllık 2,5 milyar TL katkı sağlayacaktır. Yeniden yerleşim konusunda da çalışmalar devam etmektedir. Konut inşaatları ve ticaret merkezleri tamamlanmış olup, yeni Hasankeyf’e 698 aile taşınmıştır. İlçedeki tüm kamu kurumları yeni yerleşim yerlerine taşınmıştır.

Bir başka dev proje ise Silvan Barajı’dır.

Silvan Projesi kapsamında yapımı devam eden Silvan Barajı, 175,50 metre yüksekliği ve 8,8 milyon metreküp hacmiyle, Avrupa’nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olacaktır. Şu an itibariyle 8,2 milyon m3 dolgu hacmine ulaşılmış olup, 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmi ile Güneydoğu Anadolu Projesi(GAP) kapsamında yapılan Atatürk Barajı’ndan sonra 2’nci büyük sulama barajı unvanını elde edecektir. Silvan Barajı’nın tamamlanmasıyla Diyarbakır’da hali hazırda sulanan 1 milyon dekarın üzerindeki arazi 2 kat daha artacaktır. Silvan Barajı'yla GAP'ın bölge genelindeki sulama hedeflerine de ulaşılacak. Silvan Barajı’yla toplamda 2 milyon 350 bin dekar tarım arazisi sulamaya açılacak. Baraj, hem diğer küçük barajlar için su toplayacak hem de onlara su verilmesini sağlayacaktır. 

Son derece önemsediğimiz bir konu başlığı ise Yeraltı Barajlarıdır

Ülkemizde yeraltı barajları ile alakalı çalışmalar 1970’li yıllarda başlamış ancak şu ana kadar sadece 15 civarında yeraltı barajı yapılmıştır. Hedefimiz toplamda 100 yeraltı barajı tamamlamak olup Bölge Teşkilatlarımızdan belirlenen işlerin ve öncelikle 2020 yılında tamamlanması hedeflenen 10 adet iş için sıkı takip ve hassasiyet rica ediyorum. Kamuoyunu da açıklanan bu hedeflerin tutturulması Kurumumuz adına büyük önem arz etmektedir.

Değinmeden geçemeyeceğim bir konuda arazi toplulaştırma çalışmalarımızdır.

Tarımda nitelikli üretimin artması noktasında “arazi toplulaştırması” çok önemlidir. Toplulaştırma ile köy merkezi ile parseller arası yol mesafesi, harcanan zaman, yakıt ve masraflar azalmakta, çiftçi gelirinde en az % 25 artış sağlanmaktadır. Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 Milyon hektar alan bulunmaktadır. 8,2 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında 619 bin hektar alanda tescil işlemleri tamamlanmıştır. GAP Bölgesinde 60.000 ha arazide yapılan Toplulaştırma ile Kamulaştırma Bedelinden yaklaşık 3,6 milyar TL tasarruf edilmiştir.

Bir başka önemli faaliyetimiz ise sulamada modernizasyon projeleridir.

Dünyada ve ülkemizde suyun sektörlere göre kullanımı dikkate alındığında, tarım sektörü açık ara ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde sarfedilen suyun yüzde 74’üne karşılık gelen 40 milyar metreküp su, tarım sektöründe kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu sektörde uygulanacak tasarrufa yönelik modern tedbirler çok kıymetli geri dönüşlere vesile olmaktadır. Yenileme Projeleriyle; su tasarrufu sağlamayı, sulama tesislerinin fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmelerini, çiftçilerimizin faydalanma süresinin ve şartlarının iyileştirilmesini, işletme ve bakım faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını ve toprakta tuzluluk ve sodyumluluk gibi sorunların ortaya çıkmasına mani olmayı amaçlıyoruz.

Son derece önemsediğim teknolojik faaliyetlere gelince; 

 • Sulama Tesisleri Mekansal Bilgi Sistemi (SUTEM),
 • Akım Tahmin ve Havza Optimizasyon Modeli (ATHOM) yazılımlarımız tamamlanmış olup kullanıma sunulmuştur.
 • Seyhan Havzası için tamamlanan ATHOM yazılımının diğer havzalarımız için yaygınlaştırılması çalışmalarına başlanmıştır.
 • Su Veritabanı (SVT),
 • Mekansal Yatırım Takip Programı (MEYTAP),
 • Alacak Takip Yazılımı (ALTAY)
 • Emlak ve Kamulaştırma Bilgi Sistemi (EKBS) yazılımlarında ise geçici kabul aşamasına geçilmiş olup 2020 yılı içerisinde kullanımına sunulacaktır.

Ayrıca 2010 yılından beri kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)nin yerini alacak olan Belge Net Programının kurulumları tamamlanmış olup Mart ayı içerisinde Genel Müdürlüğümüz Belge Yönetim Sistemi olarak kullanımına başlanacaktır. Böylelikle Bakanlığımız ile yazışmalarımızda uyum sağlanacaktır. Ayrıca bizler için bir başka önemli konu da BYS’deki veri girişlerinin güncel tutulması, CBS altlığımızı oluşturan Bölge Vaziyet Planlarının sorumlu birimlerimiz tarafından sürekli olarak güncellenmesi çok önemli olup gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.

Bilindiği gibi son yıllarda sosyal medya gündem belirleme ve kamuoyu oluşturmada oldukça etkili bir rol kazanmıştır. Projelerimizin tanıtılması için hazırlanan haberler ulusal ve yerel basında, internet gazetesinde yerini bulmuştur. Bunun yanında Su Dünyası Dergimizin içeriğini zenginleştirecek makale ve proje haberlerinin Basın Müşavirliğimiz ile paylaşılması hususunu dikkatlerinize sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, neticesinde güzel sonuçlar alacağımıza inandığım, bu toplantının başarılı geçmesi ve aziz milletimize hayırlı ve yararlı hizmetler sunmamıza vesile olması dileğiyle, eğitim programında görev alan ve katkı koyan tüm personelimize teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle selamlıyorum.

Yapılan konuşmalar ile başlayan  Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri'nin ilk sunumu Genel Müdür Yardımcımız Kaya Yıldız tarafından yapıldı. Kaya Yıldız sunumunda;

 • Bütçe Durumu
 • Tarım Sektörü
 • Arazi Toplulaştırma Çalışmaları
 • Hizmet Sektörü
 • Atıksu Tesisleri
 • Enerji Sektörü ve HES'ler
 • Büyük Projeler
 • Yeraltısuyu Faaliyetleri
 • Sulama Birlikleri
 • Taşkın Tesisleri
 • Makina ve Taşkın Kontrol Çalışmaları
 • Yurtdışı Faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

3 gün sürecek Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Seminerinin 1. Gün oturumlarında;
 • Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı Ali Gökyel; Sulama Tesislerinde İşletme Öncesi Devreye Alma Uygulamaları


 • Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanı Hasan Eler; Kamulaştırma Faaliyetleri ve Emlak ve Kamulaştırma Bilgi Sistemi  (EKBS) ve Gelir Getirici Tedbirler


 • Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koçbay; Ön Yüzü Membran Kaplı Baraj/Gölet ve Rezervuar Alanı Membran Kaplı Baraj/Göletlerdeki Uygulama, Bakım-Onarım Çalışmaları


 • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Halis Bostan; DSİ Alacaklarının Takibi ve Uygulanacak Esasalar


 • İşletme ve Bakım Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Uğur Yıldırım;   Sulama Birliklerinin Mali Yapılarının İyileştirilmesi ve Borçlarının Ödenmesinde Yaşanan Sıkıntılar
 • Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanı Nazmi Kağnıcıoğlu; Yeraltı Barajları • KVK Uzmanı Burcu Beycan; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uygulamaları konularında sunum gerçekleştirilecek.