DSİ Haberler


Gültepe Göleti İle Mümbit Topraklar Suya Kavuşacak

21.02.2020

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Gümüşhane iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Gümüşhane ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Gümüş diyarı Gümüşhane’nin Kelkit İlçesinde inşaat çalışmaları devam eden Gültepe Göleti’nde % 54 fiziki gerçekleşmenin sağlandı. Çalışmaları devam eden Gültepe Göleti’nin tamamlanması ile 1 360 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.  

Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak

Temelden 22 metre yüksekliği olan Gültepe Göleti, 0,28 milyon m3 su biriktirme hacmine sahiptir. Gültepe Göletinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak.

Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile milli ekonomiye yıllık 1.224.000 TL gelir artışı sağlanması hedefleniyor.