DSİ Haberler


Yatırımlarımızla Osmaniye’nin Çehresini Değiştiriyoruz

21.02.2020

DSİ Osmaniye’de yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Osmaniye ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Osmaniye’de 2 baraj ve 2 gölet inşa ettik, böylece toplamda 107,85 milyon m³ su biriktirme hacmine ulaşıldı. 10 adet sulama tesisi hizmete alınmış olup, toplam 116.190 dekar zirai arazi sulamaya açılmıştır. Böylece Osmaniyeli çiftçilerimize yıllık 87 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. Ayrıca 35 derenin de ıslahını tamamladık.

Sulama Projeleri Bölge İçin Kalkınmanın Anahtarı

Son 17 yılda tamamlanan 10 adet sulama tesisi ile toplam 116.190 dekar zirai arazinin sulanması sağlandı. Böylece çiftçilerimize yıllık 87 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 2 adet sulama tesisimizin inşaatına da devam edeceğiz. Ayrıca Osmaniye’nin bereketli topraklarına 6 adet daha sulama tesisi yapmayı planlıyoruz.

Osmaniye’nin su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek gayesiyle çalışıyoruz. Osmaniye’ye bugüne kadar 2 baraj ve 2 gölet yaptık. 1 adet barajın (Savrun Barajı) inşaat çalışmaları devam ediyor. Ayrıca planlama aşamasında 3 adet baraj ve 1 adet gölet yer almaktadır.

Su “Olmazsa Olmaz” Olarak Nitelendirilen Temel Bir İhtiyaçtır

İnsan ve bütün canlıların hayatlarını sürdürmeleri için vazgeçilmez olan su, özellikle de içme suyu, “olmazsa olmaz” olarak nitelendirilen temel bir ihtiyaçtır. Sosyal ve ekonomik gelişme ile birlikte hayat standartlarının yükselmesi, kişi başına içme ve kullanma suyu ihtiyacını da önemli ölçülerde arttırmaktadır. Bu sebeple, yeni su kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların toplumun kullanımına sunulması için yeterli finansmanın sağlanması sadece gerekli değil, aynı zamanda bir zorunluluk haline gelmiştir.

DSİ tarafından yapılan tüm içme suyu faaliyetleri (isale hatları, arıtma tesisleri vb.) ile hedeflerimizi büyük oranda gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duymaktayız. Gayemiz, içme suyu gitmeyen tek bir yerleşim yeri kalmaması ve tüm halkımızın insan sağlığına uygun, güvenilir su içmesini sağlamaktır. Bu kapsamda Osmaniye’de 1 adet içme suyu tesisi tamamladık.

Osmaniye İçin Taşkın Koruma Tesislerinin Önemini Biliyoruz

Olağan bir doğa olayı olmasına rağmen, bilinçsiz insan faaliyetleri sebebiyle felakete dönüşebilen taşkınlar tüm dünyada ve ülkemizde büyük can ve mal kayıplarına yol açıyor. Genel Müdürlüğümüz işletmeye aldığı akarsu ıslah ve taşkın kontrol tesisleri ile hem taşkın ihmalini azaltmaya hem de muhtemel taşkın zararlarını asgari seviyeye indirmeye çalışıyor. 

Osmaniye için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz ve bu doğrultuda son 17 yılda
35 adet dere ıslah tesisi yaparak Osmaniye şehir merkezi ve 70 meskûn mahal ile 31.660 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 5 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmekte ve 3 adet taşkın koruma tesisi de planlanmaktadır.