DSİ Haberler


DSİ Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri Tamamlandı

23.02.2020

Üst Yönetim İstişare ve Eğitim Semineri Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Genel Müdür Yardımcılarımız Kaya Yıldız, Murat Dağdeviren, Şadiye Yalçın, Oğuz Kasap ve Faruk Fıratoğlu ile merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan Daire Başkanları, Bölge Müdürleri, Daire Başkan Yardımcıları ve Bölge Müdür Yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Seminerin 3. günü son bölümde;


İnsan Kaynakları Uzmanı Eğitimci Yazar Gonca ELİBOL; "İş Yaşamında Başarı İçin Yöneticinin Rolü" konulu seminer gerçekleştirdi.

Eğitim Seminerinin kapanışında değerlendirme konuşması yapan Genel Müdür Yardımcımız Kaya Yıldız

2020 yılı Hizmet İçi Eğitim programı dâhilinde, Üst Yöneticilerimizin bir araya geldiği ve artık gelenekselleştirdiğimiz DSİ Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Seminerimizi icra ettik. Toplantımızın başarılı geçtiğine inanıyor, Bakanlığımız çatısı altında yürütülen bütün hizmetler açısından maksimum faydaya dönüşmesini temenni ediyorum.

Burada üç gün süren eğitim seminerimizin verimli olduğu kanaatindeyim.  Ekip çalışması önemlidir. Hedeflere hep beraber yürümeliyiz. Her gün yeni bir heyecanla işe başlamalıyız. Motivasyonu elemanlarımızla birlikte en üst seviyede tutmalıyız. Bugünleri değil gelecek nesilleri düşünerek çalışalım. DSİ çok büyük bir kurumdur. Bizden sonrakilere daha güzel bir ülke bırakmalıyız. Ana hedefimiz bu olursa çözemeyeceğimiz bir iş olmadığı kanaatindeyim. Bu toplantıda; 2019 yılında yapmış olduğumuz çalışmalarımızı değerlendirdik ve 2020 yılı stratejilerimiz üzerinde istişarede bulunduk.  

2019 yılını yoğun bir çalışma ile tamamladık. 2020 yılında ise belirlediğimiz hedefleri yakalamak için daha çok çalışmak durumundayız.

Ülkemiz su kaynaklarını bilim ve tekniğe uygun olarak, faydalananların kullanımına sunmak ve suyun zararlarından korunmak amacıyla, su ve ilgili toprak kaynaklarımızın çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik esasları dahilinde geliştirilmesini sağlamak olan DSİ Genel Müdürlüğü olarak ülke sathında aziz milletimizin hizmetindeyiz. Yaklaşık 20 bin adet nefer olarak Sayın Bakanımızın önderliğinde gece gündüz demeden özveriyle çalışıyor, yurdumuzun neredeyse her beldesine ulaşmış köklü ve güçlü teşkilatımızla hizmet üretiyor, ülkemizin kalkınmasına, vatandaşımızın huzur ve refahına katkı sunmaya çalışıyoruz.

Bakanlığımızın ve birimlerimizin 2019-2023 yıllarını kapsayacak Stratejik Planlama çalışmalarında hedefler belirlenmiştir. Sulama alanı 6,5 milyon hektardan 6,85 milyon hektara, Toplulaştırılan alan 3,6 milyon hektardan 6,21 milyon hektara, içme suyunda; Sağlanan ilave içme suyu miktarında 4,04 milyar m3/yıldan 5,048 milyar m3/yıla, 44 milyon kişi nüfustan 66 milyon kişi nüfusa, arıtılan günlük atık su miktarında 236.000 m3’ten 255.000 m3’e, taşkın korumada 9.736 adet tesisten 9.977 adet tesise, ve korunacak alanı 7.908 ha dan 27.361 ha’a, enerjide kurulu gücü 12.556 MW’tan 14.314 MW’a çıkarmaktır. Bu hedeflere ulaşmak adına planlı programlı çalışmalar yapmalıyız.

Sözlerime son verirken gerçekleştirdiğimiz ve çok önemsediğimiz bu toplantıdan azami faydanın sağlandığına kanaat ettiğim ve 3 gün süren bu toplantının, Ülkemiz ve kurumumuz için hayırlı olmasını diliyor, başarı dileklerimle sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum.