DSİ Haberler


Çiftçilerimiz, Sulama Birliklerinde Değişen Yönetim Modelinden Memnuniyetlerini Dile Getirdiler

25.02.2020

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Şanlıurfa’ya yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Şanlıurfa’da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Adıyaman ile Şanlıurfa illeri arasında, Fırat Nehri üzerinde yer alan Atatürk Barajı; birçok yönüyle ülkemizin ilklerini elinde bulundurmaktadır.  Toplam su depolama hacmi 50 milyar metreküpe yakın olan barajımız ile bazı projelerin bitmesi neticesinde özellikle Şanlıurfa ve Mardin illerimizde bulunan 1,5 milyon dönüme yakın arazi sulanır hale gelecektir.

Projelerin tamamlanması sonrasında suyun ve sulamanın yönetimi önem arz etmektedir. Projeler kapsamında bulunan her noktaya sulama suyu çiftçiye, maliyeti en düşük ve yeterli miktarda iletilmelidir.

Bu kapsamda;

  1. Suyun proje sahasında ulaştığı noktalarda artış sağlandı.
  2. Pompa istasyonlarında yapılan bakım onarımlar, kompanzasyon sorunları, kaçak kullanımların önüne geçilmesi gibi nedenlerle enerji sarfiyatı da düşmüş olup yapılan elektrik zammına rağmen bir önceki yıl ödenen elektrik bedelleri de düşmüştür. Enerjili kullanımı 143.088.421 Kw’tan 106.363.146 Kw’a düşerek %36 tasarruf sağlanmıştır. Bu sayede enerji maliyetlerindeki artışa rağmen sulama hizmet bedelinde ciddi bir artış olmamıştır.
  3. Bölge genelinde Atatürk Baraj gölünden sulama yapılan alanlarda artış olmasına rağmen 2018 yılında 3,2 milyar m3 olan su sarfiyatı 2019 yılında 3 milyar m3’e düşürülerek sulama randımanında artış sağlanmıştır.
  4. 2019 yılında 362 km ana kanal ve tahliye kanalları temizliği yapılarak %250 iyileşme sağlanmıştır.

Yapılan çalışmalar çiftçiler tarafından olumlu karşılanarak, faydalanan çiftçilerin memnuniyetleri de artmıştır.   

Cullap Sulama Birliği çiftçisi Ahmet Demirol; yeteri miktarda su alabildiklerini artık su sıkıntısının kalmadığını,Fırat Sulama Birliği çiftçisi Mehmet Küpelik; Bakım-onarım faaliyetlerinin düzenli şekilde yürütüldüğünü ve hiçbir aksama yaşanmadığını,Haktanır Sulama Birliği çiftçisi Halil Okay; yeni modelden memnuniyet duyduğunu ve sulama sıkıntısı yaşanmadığını,Tektek Sulama Birliği çiftçisi Mahmut Ataş; Sulama Birliği ve çalışanlarının sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti,  


Topçu Gündaş Sulama Birliği çiftçisi İbrahim Erk; Bakım-Onarım faaliyetleri açısından Sulama Birliğinin sağlamış olduğu hizmetlerden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, enerji kesintilerinin kalmadığını ve tesislerin sürekli olduğunu ifade ederek DSİ Genel Müdürlüğünün gayretiyle enerji sıkıntısının giderildiğini belirtmektedir.