DSİ Haberler


Kars Susuz Barajı Ve Sulaması Projesi Planlama Raporu Değerlendirildi

05.03.2020

Susuz Barajı ve Sulaması İle Katranlı Barajı Ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri İşi kapsamında çalışmaları devam eden Susuz Barajı ve Sulaması Projesi Planlama Raporu Değerlendirme Toplantısı, DSİ 24. (Kars) Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda, Bölge Müdürü Mahmut Dündar’ın başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcıları ile ilgili Şube Müdürleri ve personelin katılımıyla gerçekleştirildi.


Susuz Çayının ana kolu olan Kederlikaya Deresi üzerinde, üç farklı eksen ve tipte baraj alternatifleri üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde ön yüzü beton kaplı kaya dolgu (CFRD) tipinde, temelden 78 metre yükseklikte, 330 metre kret uzunluğunda inşa edilecek ve 25,3 milyon metreküp su depolayacak, 1,91 milyon metreküp gövde dolgu hacmine sahip Susuz Barajı ile Kars ili Merkez ve Susuz ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kars Ovasında tarıma elverişli 89.210 dekar tarımsal alanın cazibeli basınçlı borulu sulama şebekesi ile sulanması öngörülmektedir.

Önerilen baraj ve sulama tesislerinin 2019 yılı fiyatları ile yatırım maliyeti 540 milyon TL olup, proje hayata geçirildiğinde sulamadan dolayı yıllık 53 milyon TL tarımsal fayda sağlayacaktır.


Susuz Barajı ve Sulaması Projesi hayata geçirildiğinde, 2019 birim fiyatları ile yıllık 53 milyon lira sulama faydası sağlayacak olup, Kars ili tarımına ve hayvancılığına çok önemli katkılar sunacak bir projedir.