DSİ Haberler


Konya Kapalı Havzası’nda Yeraltı Suyu Anlık Takip Altında

24.03.2020

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen ve ülkemiz sulanabilir arazilerinin yüzde 13’üne sahip olan Konya Kapalı Havzası, yıllık ortalama yağış miktarı bakımından Türkiye ortalamasının altında olmasına rağmen, kullanılan yeraltı suyu bakımından ise Türkiye ortalamasının üstünde yeraltı suyunun tüketildiği bir tarım havzasıdır.

Ülkemiz tarımı açısından önemli bir yere sahip olan Konya Ovası’nda yapılan tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve mevcut yeraltı sularının korunması, günümüz iklim koşulları da göz önünde bulundurulduğunda önemli bir görev haline gelmiştir. Bu maksatla  DSİ 4. (Konya) Bölge Müdürlüğü ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi (KOPBKİ) arasında 2016 yılında imzalanan protokol ile “Konya Kapalı Havzası Yeraltı Suyu Potansiyeli ve Geleceğinin Araştırılması Projesi” hayata geçirilmiştir.

Söz konusu proje ile DSİ 4. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan Konya Kapalı Havzasındaki DSİ’ye ait 122 adet yeraltı suyu gözlem kuyusuna, yeraltı suyunun seviyesini, sıcaklığını ve elektriksel iletkenliğini otomatik olarak ölçebilen ve ölçtüğü verileri GSM hattı üzerinden anlık olarak DSİ Genel Müdürlüğüne yollayabilen sensörler takılmıştır. YAS gözlem kuyularının üzerine yerleştirilen betonarme kabinler içerisine yerleştirilen sistemlere dışarıdan müdahale önlendiği gibi gerekli olan enerji ise kabinler üzerine yerleştirilen güneş enerjisi sistemi sayesinde sağlanmaktadır. Portatif olarak geliştirilen bu sistem gerek görüldüğü takdirde tüm ekipmanları ile birlikte benzer nitelikteki başka bir kuyuya taşınabilmektedir.


2019 yılı sonu itibarıyla 122 adet kuyu için imalat işlemleri tamamlanmış olup, bu sistem sayesinde gelecekte Konya Kapalı Havzasında gittikçe azalan yeraltısuyu seviye değişimleri ile su çekimleri arasındaki ilişkinin ortaya konması, Konya Kapalı Havzasında yer alan alt havzaların birbirleri ile olan su ilişkilerinin araştırılması ve miktarlarının belirlenmesi, elde edilen veriler ışığında yeraltı suyunun kullanımının sürdürülebilirliğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

KOP kapsamında dış havzalardan Konya Kapalı Havzasına su getirdik. Böylece Konya tarımı için büyük öneme sahip olan yeraltı suyunu da desteklemeye başladık. Yeraltı sularının anlık takip altına alınmasıyla yeraltı su haritamızı güncel olarak önümüzde tutuyoruz. Elde edilen veriler ışığında geleceğe dönük yol haritamızı oluşturuyor, suyun her damlasının kıymetini bilerek çalışmaya devam ediyoruz.