DSİ Haberler


Isparta ve Burdur’da Sulama Sezonu Başladı

15.05.2020

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35 damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. 

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir.

Isparta’da 252 Bin 675 Dekar Arazi Sulanacak

Bu kapsamda gülün başkenti ve göller diyarı Isparta İlinde 13 Mayıs tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda toplam 252 bin 675 dekar tarım arazisi sulanacak.  Toplam 252 bin 675 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 303 Milyon 210 bin TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Isparta ilinde en önemli sulama projelerinin başında Senirkent ve Yenişarbademli Sulamaları gelmektedir. Senirkent Sulaması ile 54 bin 600 dekar ve Yenişarbademli sulamasında ise 6 bin 225 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye 65 milyon 600 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Burdur’da 196 Bin 817 Dekar Tarım Arazisi Sulanacak

Burdur’da 13 Mayıs tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda toplam 196 bin 817 dekar tarım arazisi sulanacak. Toplam 196 bin 817 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye 177 milyon 135 bin  TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Burdur ilinde önemli sulama projelerinin başında Gölhisar sulaması gelmekte olup 55 bin dekar alan sulanacaktır. Bununla birlikte Karaçal Sulaması kapsamında 34 bin 560 dekar alan ve Bucak Sulaması kapsamında ise 9 bin 700 dekar tarım alanı 2020 yılı sulama sezonunda sulanacaktır. Sadece bu üç önemli projede toplam 99 bin 260 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 125 milyon 790 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon geçirmelerini diliyoruz.

DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz.