DSİ Haberler


DSİ Arpaçay Ovası Sulama Tesisi Sulama Kooperatifine Devredildi

16.06.2020

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluş ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 121. Maddesinin (i) fıkrası ve belirtilen şartlar çerçevesinde, 30.000 dekar sulama alanına sahip DSİ Kars Arpaçay Ovası Sulaması Tesisleri, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ‘nin 11.06.2020 tarih ve 144 sayılı Devir Olur’larına istinaden, tesis sahibi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına DSİ 24. Bölge Müdürümüz Mahmut Dündar ile faydalanan olarak “Sınırlı Sorumlu Arpaçay İlçe Merkezi ve Kümbet, Güvercin, Atçılar, Carcı, Küçükçatma, Telek, Meydancık, Okçuoğlu, Değirmenköprü, Akçalar Köyleri Sulama Kooperatifi” Kooperatif Başkanı Metin Bozkurt arasında 16.06.2020 tarihinde imzalanan protokol ile devri gerçekleştirildi.

Söz konusu sulama tesisinden; Kars ili, Arapçay ilçesi Kümbet, Güvercin, Atçılar, Carcı, Küçükçatma, Telek, Meydancık, Okçuoğlu, Değirmenköprü, Akçalar Köyleri faydalanacak olup, DSİ tarafından inşa edilmiş olan Arpaçay Ovası Sulama Tesisinin mülkiyeti DSİ’ye ait olmak şartıyla işletme, bakım, onarım ve yönetim hizmetlerini sulama kooperatifi yerine getirecektir.

Sulama Kooperatifi, söz konusu sulama tesisinin işletme, bakım, onarım ve yönetimini; DSİ tarafından yayımlanan DSİ Sulama Tesisleri İşletme Talimatı, Planlı Su Dağıtım Rehberi, Bakım-Onarım Yönergesi gibi DSİ’ce yayımlanan yönetmelik, yönerge, talimat, tebliğ, genelge vb. doğrultusunda yürütecektir. Bunun için gerektiğinde faydalananın talebi olması durumunda, DSİ tarafından değerlendirilerek imkânlar ölçüsünde her türlü teknik destek sağlanacaktır.

Sulama Kooperatifi, işletme faaliyetlerine yönelik olarak her yıl DSİ Sulama Tesisleri İşletme Talimatı ve Planlı Su Dağıtım Rehberine göre genel sulama planlamasını hazırlamak, su dağıtım programlarını oluşturmak, ilan etmek ve uygulamak, planlı su dağıtım uygulama raporlarını düzenlemek ve teslim etmekle yükümlü ve yetkilidir.

Sulama Kooperatif, beyansız ve kaçak su kullanımlarının önüne geçmek, devraldığı sulama tesisini korumak ve tesise vatandaşlarca yapılan müdahaleleri önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlü ve yetkilidir.

Söz konusu sulama tesisinin Sulama Kooperatifimiz tarafından verimli bir şekilde işletilmesiyle birlikte, yöredeki çiftçilerimizin düzenli sulama ve ekim imkanına kavuşması ile gelirleri artacak, Kars ili için önemli bir yere sahip olan Kars Şeker Fabrikasının ihtiyacı olan şekerpancarı üretimine de destek sağlayacağından söz konusu tesisin verimli bir şekilde hizmetine devam etmesine de çok önemli katkı sunmuş olacaktır.