DSİ Haberler


Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı'nda 4 İmza

17.09.2020

Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan “Batı Karadeniz Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması ve Yaptırılması İşi” ihalesi tamamlanmış olup sözleşme, Daire Başkanı Dr. Ayhan Koçbay ile yüklenici firma yetkilileri arasında imzalanmıştır.

İhale kapsamında 28 850 km2’lik alanda Türkiye’nin yaklaşık %3,7 ’sini kapsayan Batı Karadeniz Havzası’nda, 5 adet yeraltısuyu alt havzasında 2 yıl sürecek olan çalışmalar ile jeolojik ve hidrojeolojik yapı ortaya konulacaktır. Çalışmalar kapsamında, havzadaki toplam 159 adet su noktasından (132 adet kuyu ve 27 adet kaynak) miktar ve kalite izlemeleri yapılarak, su kalitesi ve su bütçesi hesaplanacaktır. Ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde belirlenmiş olan Batı Karadeniz Havzası Yeraltısuyu Kütlelerinde; Su Çerçeve Direktifi’ne uyum sağlamak amacıyla “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında, yeraltısuyu kütlelerinde yapılacak olan gözlemsel ve operasyonel izlemeler ile baskı-etki, risk, eşik değer, trend analizi, ayrıntılı karakterizasyon, tedbir ve önlemler çalışmaları yapılarak tamamlanacaktır. Yapılan tüm çalışmalar, CBS (coğrafi bilgi sistemi) tabanlı olarak yürütülecektir.

“Doğu Akdeniz Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması Ve Yaptırılması İşi” Sözleşmesi İmzalandı

Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan “Doğu Akdeniz Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması ve Yaptırılması İşi” ihalesi tamamlanmış olup sözleşme, Daire Başkanı Dr. Ayhan Koçbay ile yüklenici firma yetkilileri arasında imzalanmıştır.

İhale kapsamında 21 150 km2’lik alanda Türkiye’nin yaklaşık % 2,7 ’sini kapsayan Doğu Akdeniz Havzası’nda, 7 adet yeraltısuyu alt havzasında 2 yıl sürecek olan çalışmalar ile jeolojik ve hidrojeolojik yapı ortaya konulacaktır. Çalışmalar kapsamında, havzadaki toplam 95 adet su noktasından (76 adet kuyu ve 19 adet kaynak) miktar ve kalite izlemeleri yapılarak, su kalitesi ve su bütçesi hesaplanacaktır. Ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde belirlenmiş olan Doğu Akdeniz Havzası Yeraltısuyu Kütlelerinde; Su Çerçeve Direktifi’ne uyum sağlamak amacıyla “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında, yeraltısuyu kütlelerinde yapılacak olan gözlemsel ve operasyonel izlemeler ile baskı-etki, risk, eşik değer, trend analizi, ayrıntılı karakterizasyon, tedbir ve önlemler çalışmaları yapılarak tamamlanacaktır. Yapılan tüm çalışmalar, CBS (coğrafi bilgi sistemi) tabanlı olarak yürütülecektir.

“Marmara Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması Ve Yaptırılması İşi” Sözleşmesi İmzalandı

Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan “Marmara Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması ve Yaptırılması İşi” ihalesi tamamlanmış olup sözleşme, Daire Başkanı Dr. Ayhan Koçbay ile yüklenici firma yetkilileri arasında imzalanmıştır.

İhale kapsamında 23 074 km2’lik alanda Türkiye’nin yaklaşık %3’ünü kapsayan, her iki kıtada da toprakları bulunan Marmara Havzası’nda, 26 adet yeraltısuyu alt havzasında 2 yıl sürecek olan çalışmalar ile jeolojik ve hidrojeolojik yapı ortaya konulacaktır. Çalışmalar kapsamında, havzadaki toplam 150 adet su noktasından (100 adet kuyu ve 50 adet kaynak) miktar ve kalite izlemeleri yapılarak, su kalitesi ve su bütçesi hesaplanacaktır. Ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde belirlenmiş olan Marmara Havzası Yeraltısuyu Kütlelerinde; Su Çerçeve Direktifi’ne uyum sağlamak amacıyla “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında, yeraltısuyu kütlelerinde yapılacak olan gözlemsel ve operasyonel izlemeler ile baskı-etki, risk, eşik değer, trend analizi, ayrıntılı karakterizasyon, tedbir ve önlemler çalışmaları yapılarak tamamlanacaktır. Yapılan tüm çalışmalar, CBS (coğrafi bilgi sistemi) tabanlı olarak yürütülecektir.

“Doğu Karadeniz Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması Ve Yaptırılması İşi” Sözleşmesi İmzalandı

Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan “Doğu Karadeniz Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması ve Yaptırılması İşi” ihalesi tamamlanmış olup sözleşme, Daire Başkanı Dr. Ayhan Koçbay ile yüklenici firma yetkilileri arasında imzalanmıştır.

İhale kapsamında, yaklaşık 22.868 km2’lik alana sahip olan ve Türkiye’nin yaklaşık % 3’ünü kaplayan Doğu Karadeniz Havzası sınırları içerisindeki 52 adet yeraltısuyu alt havzasında 2 yıl sürecek olan çalışmalar ile jeolojik ve hidrojeolojik yapı ortaya konulacaktır. Çalışmalar kapsamında, havzadaki toplam 135 ayrı su noktasından (119 adet kuyu ve 16 adet kaynak) miktar ve kalite izlemeleri yapılarak, su kalitesi ve su bütçesi hesaplanacaktır. Ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde belirlenmiş olan Doğu Karadeniz Havzası Yeraltısuyu Kütlelerinde; Su Çerçeve Direktifi’ne uyum sağlamak amacıyla “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında, yeraltısuyu kütlelerinde yapılacak olan gözlemsel ve operasyonel izlemeler ile baskı-etki, risk, eşik değer, trend analizi, ayrıntılı karakterizasyon, tedbir ve önlemler çalışmaları yapılarak tamamlanacaktır. Yapılan tüm çalışmalar, CBS (coğrafi bilgi sistemi) tabanlı olarak yürütülecektir.