DSİ Haberler


“Antalya Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması Ve Yaptırılması İşi” Sözleşmesi İmzalandı

28.09.2020

Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan “Antalya Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması ve Yaptırılması İşi” ihalesi tamamlanmış olup sözleşme, Daire Başkanı Dr. Ayhan Koçbay ile yüklenici firma yetkilileri arasında imzalandı.

İhale kapsamında 20 bin 250 km2’lik alanda Türkiye’nin yaklaşık % 2,5’ini kapsayan Antalya Havzası’nda, 18 adet yeraltısuyu alt havzasında 2 yıl sürecek olan çalışmalar ile jeolojik ve hidrojeolojik yapı ortaya konulacaktır.

Çalışmalar kapsamında, havzadaki toplam 212 adet su noktasından (186 adet kuyu ve 26 adet kaynak) miktar ve kalite izlemeleri yapılarak, su kalitesi ve su bütçesi hesaplanacaktır. Ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde belirlenmiş olan Antalya Havzası Yeraltısuyu Kütleleri”nde; Su Çerçeve Direktifi’ne uyum sağlamak amacıyla “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında, yeraltısuyu kütlelerinde yapılacak olan gözlemsel ve operasyonel izlemeler ile baskı-etki, risk, eşik değer, trend analizi, ayrıntılı karakterizasyon, tedbir ve önlemler çalışmaları yapılarak tamamlanacak. Yapılan tüm çalışmalar, CBS (coğrafi bilgi sistemi) tabanlı olarak yürütülecek.