DSİ Haberler


Aksaray’da 2020 Yılı Sulama Sezonu Tamamlandı


09.10.2020
İl genelindeki tarım arazilerine yaklaşık 74 milyon m³ su verildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla ülke tarımına hizmet etmeye, suyu toprakla buluşturmaya, çiftçinin yüzünü güldürmeye ve gıda arz güvenliğinin teminatı olmaya devam ediyor.

Aksaray ili sulama planı kapsamında 16 Nisan’da açılan sulama sezonu 10 Eylül tarihinde tamamlandı. İl genelindeki tarım arazilerine yaklaşık 74 milyon m3 su verildi. Ülke ekonomisine 2020 yılı birim fiyatları ile yaklaşık 210 milyon TL katkı sağlandı.

Bilindiği gibi Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor.

Sulamada modern tekniklere geçilmesi için kararlılıkla çalışan DSİ Genel Müdürlüğü, Aksaray ilinde kapalı sistem sulamaları için büyük yatırımlar yapıyor. 214 bin 200 dekar tarım arazisini modern sulama şebekesine kavuşturacak olan Aksaray Uluırmak Mamasın Sulaması yenileme inşaatında çalışmalar devam ediyor. Bununla birlikte inşaat aşamasında olan 2 adet sulama tesisi daha var.

İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz.

Aksaray ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız.