DSİ Haberler


Uşak İlimizde 2020 Yılı Sulama Sezonunda 20 bin 378 Dekar Tarım Arazisi Sulandı

12.10.2020

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Bilindiği gibi Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor.

Bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Bu kapsamda Uşak’da 01.06.2020 tarihinde başlayan sulama sezonu 01.09.2020 tarihinde tamamlandı. 2020 yılı sulama sezonu içerisinde Uşak İlimiz ve ilçelerinde toplam 20.378 dekar tarım arazisi sulandı. Uşak il ve ilçelerimiz genelinde yapılan sulu tarım neticesinde 2020 yılı fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 19 milyon lira ek gelir sağlandı.

İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçildi.

Uşak ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz.