DSİ Haberler


Elazığ Kanatlı Barajı Ve Sulamasında Mutlu Sona Doğru…

16.10.2020

DSİ 9. (Elazığ) Bölge Müdürü Mahmut Dündar ve beraberindeki heyetle Elâzığ ilimizin en önemli sulama projelerinden biri olan Kanatlı Barajında incelemelerde bulundu ve yapılan çalışmalarla alakalı bilgi aldı ve gerekli talimatları verdikten sonra, alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar neticesinde inşallah 20 Ekim 2020 tarihinde baraj gölünde suyun tutulacağını belirtti. Elazığ Kanatlı Barajı ve Sulaması Projesinin 2020 yılı fiyatlarıyla, 185 milyon TL baraj inşaatı, 210 milyon TL sulama şebekesi inşaatı ve 30 milyon TL sulama alanında yapılan arazi toplulaştırma bedeli ve baraj göl alanı kamulaştırma bedeli olmak üzere toplam 425 milyon TL ‘ye mal olduğunu ifade etti.

Böylece temelden 79 m yüksekliğinde, kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde ve 4,9 milyon m3 gövde dolgu hacmine sahip olan Elazığ Kanatlı Barajında depolanacak 43,90 milyon m3 su ile Arazi Toplulaştırması da yapılan Elazığ İli Karakoçan ve Kovancılar ilçe sınırlarında bulunan Demirci ve Kuşcu Ovaları ile 19 köyün içinde bulunduğu 70.920 da tarım arazisinin cazibeli borulu basınçlı sulama şebekesi ile 2021 yılı sulama sezonuyla birlikte sulanması temin edilecek ve yılda 79 milyon TL tarımsal sulama faydası ve 21.000 kişiye tarımsal istihdam sağlanacaktır.

Söz konusu Kanatlı Barajı Sulama alanının da içinde olduğu Kovancılar ve Karakoçan ilçelerine bağlı 28 köyde ve toplam 19.185 hektar alanda yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları sayesinde, bu alandaki çok hisseli arazi sorunları çözüldü, sınır ihtilafları ve işgal sorunları çözüme kavuşturularak, bütün parselleri yolla irtibatlandırıldı. Böylece, tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlamak suretiyle, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliği arttırılması ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarının yükseltilmesi hedeflenmiştir.