DSİ Haberler


Muş’ta 40 Bin 700 Dekar Alanda Toplulaştırma Yapıldı

16.10.2020

Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb. ) birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

Sulama Yatırım Maliyetlerinden Tasarruf Sağlanacak

Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri % 90 oranında azalmaktadır.

Arazi Toplulaştırması Modern Sulama Metotlarının Uygulanmasını Kolaylaştırır

Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır. 

Muş’ta 40 Bin 700 Dekar Arazi Toplulaştırıldı

Türkiye genelinde devam eden tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmaları kapsamında Muş ilimizde 4 adet projede toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapıldı.   2019 yılında 40 bin 700 dekar alanda tapu tescil işlemleri tamamlandı. 2020 yılı sonuna kadar 246 bin 468 dekar alan toplulaştırma çalışması planlanıyor. Böylece toplamda 287 bin 168 dekar alanda bu hizmetler tamamlanacak devam eden arazi toplulaştırma çalışmaları ile 1 milyon 191 bin 680 dekar alanın da 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

Ayrıca DSİ 17. Bölge Müdürlüğümüze devir işlemlerinin gerçekleştirildiği 28.04.2018 tarihinden itibaren süratle alt yapı çalışmaları tamamlandı ve bu zamana kadar toplamda 712 km köy içi yol, 84 adet fosseptik inşaatı, 513 km atık su şebekesi ve 3068 rögar inşaatı imalatı yapıldı.