Çevre ve Taşkın

Çevre ile İlgili Faaliyetler

Bilindiği üzere Kuruluşumuz 1979 yılından beri su kalitesi izleme çalışmalarını yürütmektedir. Son yıllarda Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında ülkemiz mevzuatının AB Su Çerçeve Direktifine uyumlaştırılması ve su yönetiminin yeniden yapılandırılması gündeme gelmiştir. Bu amaçla 2011 yılında kurulan Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) ile Kuruluşumuz arasında görev paylaşımı yapılmıştır. 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile SYGM tarafından hazırlanan yıllık programlara göre “yerüstü ve yeraltı sularını kalite yönünden izleme görevi” Genel Müdürlüğümüze verilmiş olup, bu kapsamda Bölge Müdürlüklerimizde İzleme Başmühendislikleri oluşturulmuştur..Devamı için tıklayınız ...