Çevre ve Taşkın

Çevre ile İlgili Faaliyetler

Genel Müdürlüğümüz, doğal hayatın ve sulak alanların, kültürel varlıkların korunmasına büyük önem vermekte, bu doğrultuda gerek tek başına gerekse ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde hareket etmekte, su ve ilgili toprak kaynaklarının “sürdürülebilir kalkınma” ilkeleri çerçevesinde, ülkemizin şart ve imkânları göz önünde bulundurularak geliştirilmesi ve akılcı yönetilmesi yolunda büyük bir çaba göstermektedir...Devamı için tıklayınız ...