ETÜT PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Bağlı Şube Müdürlükleri

 

 • 1. Planlama Şube Müdürlüğü
 • 2. Planlama Şube Müdürlüğü
 • 3. Planlama Şube Müdürlüğü
 • 4. Planlama Şube Müdürlüğü 
 • Tahsisler ve Su Sicili Şube Müdürlüğü
 • Hidroloji Şube Müdürlüğü
 • Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğü
 • Toprak ve Drenaj Şube Müdürlüğü
 • Harita Şube Müdürlüğü
 • Rasatlar Şube Müdürlüğü
 • Taşkın Etüdü ve Planlaması Şube Müdürlüğü
 • Erozyon ve Rusubat Kontrol Şube Müdürlüğü
 • Su ve Toprak Labaratuarı Şube Müdürlüğü
 • İhale ve Tatbikat Şube Müdürlüğü
 • Çevre Şube Müdürlüğü
 • Avrupa Birliği İle İlişkiler Şube Müdürlüğü
 • Uluslararası Hid. Faaliyetler Şube Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumluluklar

Etüt  Planlama ve Tahsisler  Dairesi Başkanlığı, yurdumuzdaki su ve toprak kaynaklarından, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün kanunlarla belirlenmiş görevlerinin ifasına yönelik amaçlar doğrultusunda her çeşit doneyi toplamak, bunları değerlendirmek ve ekonomik ölçülerde optimum faydayı sağlamak üzere ön inceleme , master plan ve planlama çalışmaları yaptırmak veya bu çalışmaları Genel Müdür adına kontrol etmekle görevlidir.


125 tanesi teknik hizmetler sınıfında olmak üzere 206 personelin çalışmakta olduğu Etüt  Planlama ve Tahsisler  Dairesi Başkanlığı, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin çok yönlü etüd ve planlama hizmetlerini, işin niteliği nedeniyle çeşitli ihtisas dallarını bir arada ve koordineli olarak çalıştırarak yürütmektedir. 10 değişik disiplini bünyesinde toplayan Etüt  Planlama ve Tahsisler  Dairesi Başkanlığı'nın çalışmaları aşağıda belirtilen alanlarda yapılmaktadır:

 • Hidrometrik gözlem çalışmaları 
 • Havza Yönetimi ile ilgili çalışmalar 
 • Su kalitesi izleme çalışmaları
 • Harita çalışmaları
 • Toprak ve drenaj çalışmaları
 • Su ve toprak laboratuvarı çalışmaları
 • Tarımsal ekonomi çalışmaları
 • Hidroloji çalışmaları
 • Büyük su projeleri ön inceleme, master plan ve planlama çalışmaları
 • Küçük su işleri çalışmaları
 • Erozyon ve rüsubat kontrol çalışmaları
 • Enerji çalışmaları
 • Çevre etki değrlendirme çalışmaları
 • Uluslararası hidrolojik faaliyetler
 • Su kaynaklarıyla ilgili çeşitli uluslararası kurumlarla bağlantılar
 • Avrupa Birliği ile ilgili çalışmalar

Telefon Faks E-Posta
0 312 454 52 00 0 312 454 52 05 etudplan@dsi.gov.tr