Tunus Heyeti DSİ’de

11.10.2018
Tunus Tarımsal Arazi Ajansı (AFA) heyeti 11 Ekim 2018 tarihinde Genel Müdürlüğümüze ziyarette bulundu.

Genel Müdürlüğümüz Namık Kiper Toplantı salonunda düzenlenen toplantıda heyette bulunan katılımcılara ‘’Katılım Sertifikaları’’ takdim edildi.

Sertifika toplantısında DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Genel Müdür Yardımcısı Kaya Yıldız, Dış İlişkiler Müşaviri Tuncer Dinçergök, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanı Hasan Eler, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Hasan Çakıryılmaz, Tunus Tarım Bakanlığı, Tarımsal Reform Ajansı, Bölge Müdürü MOUNIR BEN SLIMA ve beraberindeki heyet katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Müdürümüz Mevlüt Aydın;

Bugün siz değerli Tunus heyetini kurumumuzda görmekten açıkçası çok büyük mutluluk duyuyorum. Tunus ile ilişkilerimiz dostluk ve kardeşlik içinde devam etmektedir. Sizleri kurumumuzda misafir etmekten mutluluk duymaktayım.

DSİ olarak bizler dört sektörde hizmet veriyoruz.

-İçmesuyu; 81 İlimiz için İçmesuyu Eylem Planı’nı hazırladık. Bu plan çerçevesinde şehirlerimizin ve ilçelerimizin 2040-2050-2071 yıllarına kadar olan içmesuyu meselesini çözüme kavuşturuyoruz.

-Sulama ve toplulaştırma; Tarımsal üretimi artırmak için iki hususu bir arada yürütüyoruz. Üretin artışını sağlamak için tarımsal sulama ve arazi toplulaştırma çalışmalarını yürütüyoruz. Bilindiği üzere Arazi toplulaştırması; Ekonomik tarımın yapılmasını engelleyecek, toprak koruma ve sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış parselleri bir araya getirerek, çiftçinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri almayı sağlar. Bu hedefler doğrultusunda sulama şebekelerine paralel olarak toplulaştırma çalışmalarını da yürütmekteyiz. Su israfını tarımsal sulamalarda önlemek için modern kapalı sistemler yaparak, yağmurlama ve damlama sulama ile yüzde elli israfı önlemek için çalışmalar yürütmekteyiz.

-Enerji; Hidroelektrik Santrallerinin yapılması ve geliştirilmesi yönünde çalışmaları yürütüyoruz. Ülkelerin gelişmişliği kişi başı enerji miktarı ile ölçülür. Temiz ve yenilenebilir olması bakımından hidroelektrik enerji üretimi için çalışmalar yürütüyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.

-Çevre ve taşkın koruma; Ülkemizin genelinde taşkın riskini azaltmak için çalışmalar yürütmekle mükellefiz. Dünyadaki küresel iklim değişikliği nedeniyle nerede, ne zaman, ne kadar yağış olacağı ön görülemiyor. Bu nedenle kısa sürede daha yoğun yağışlar nedeniyle taşkınlar meydana geliyor. Kurum olarak taşkın zararlarının önlenmesi ve tedbirlerinin alınmasından biz sorumluyuz.  Dolayısıyla böyle kapsamlı görevleri ifa eden kurumumuzda sizleri ağırlamaktan ve sizlere sertifika takdim etmekten ayrıca mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu tesislerin yapımı ile işlerimiz bitmiyor. Dsi olarak aynı zamanda bu tesislerin işletmesini de yürütmekteyiz. Bununla birlikte sulama birliklerinin yönetimi ve geliştirilmesi de kurumumuz tarafından yürütülmektedir. ‘dedi.

Genel Müdürümüzün konuşmalarının ardından toplantıda Tunus heyetine sertifikaları takdim edildi.

Tunus Tarımsal Arazi Ajansı (AFA) Direktörlüğü'nün Dünya Gıda ve Tarım Örgütü ile yürüttükleri proje çerçevesinde 4 AFA yetkilisine tarım arazisi ıslahı ve sulama yönetimi konusunda saha ziyaretleri için 8-11 Ekim 2018 tarihlerinde ülkemize gelen heyet tarafından ziyaret gerçekleştirilmiş.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden alınan ilgi yazı ile Tunus Tarımsal Arazi Ajansı (AFA) Direktörlüğü'nün Dünya Gıda ve Tarım Örgütü ile yürüttükleri proje çerçevesinde 4 AFA yetkilisine tarım arazisi ıslahı ve sulama yönetimi konusunda saha ziyaretlerini de içerecek şekilde program hazırlanması talep edilmiştir.

Kurumumuzca Tunus Heyeti için eğitim programı düzenlenmiştir.

 

Buna göre, DSİ 23. Bölge (Kastamonu) Müdürlüğü görev alanına giren Sulama Projeleri ve Sulama Yönetimi Devri Konusunda brifing alınması, sulama tesislerinin arazide incelenmesi, Sulama Birliklerinde brifing, DSİ Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde brifing alınması şeklinde DSİ Genel Müdürlüğü Dış ilişkiler Müşavirliği’nce hazırlanan eğitimi programının teknik bölümü kapsamında;

08.10.2018 (Pazartesi)

Karabük Hatipoğlu Göleti ve Sulaması’nda inceleme yapılarak Tunus Heyeti’ne proje hakkında brifing verilmiştir.

09.10.2018  (Salı)

Sulama Birliğinden brifing alınarak soru cevap şeklinde tartışma ortamı oluşturulmuştur.

Öğleden sonra, Kastamonu Daday Bezirgan Hazım Kılıç Göleti Sulaması ve İkmali, Kınık Barajı ile Kulaksızlar sulaması ve arazi toplulaştırmasında inceleme yapılmıştır.

10.10.2018  (Çarşamba)

DSİ 23. Bölge Müdürüne nezaket ziyareti yapılmış ve Bölge Müdürlüğü görev alanına giren sulama projeleri ve işletilmeleri hakkında Sulama Birliğinden brifing alınmış ve Tunus Heyeti’nce yöneltilen sorular cevaplanmıştır.

Öğleden sonra, Obrucak Barajı ve Sulaması’nda inceleme yapılarak Tunus Heyeti’ne proje hakkında brifing verilmiştir.

11.10.2018  (Perşembe)

DSİ Genel Müdürümüzü nezaket ziyareti esnasında Katılım Sertifakaları takdim edilecek ve ardından Tarım Reformu Genel Müdürü’ne nezaket ziyareti yapılarak Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) faaliyetleri, Tarımsal Arazilerin Korunması ve İyileştirilmesi konularında brifing verilecektir.

Öğleden sonra, DSİ Genel Müdürlüğü, Arazi Toplulaştırma ve TİGH Dairesi Başkanlığı’nca DSİ tarafından yürütülen Arazi Toplulaştırması Faaliyetleri ile ilgili brifing verilecektir.