Tarım ve Ormancılıkta Bilişim Paneli DSİ’de Başladı

25.10.2018

Tarım ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca düzenlenen ‘’2023’e Doğru Tarım ve Ormancılıkta Bilişim Paneli’’ 25 Ekim Perşembe Günü DSİ Genel Müdürlüğümüz Prof. Dr. Veysel Eroğlu Konferans salonunda yapıldı.

2023’e Doğru Tarım ve Ormancılıkta Bilişim Panelinin açılışına DSİ Genel Müdürümüz Mevlüt Aydın, Genel Müdür Yardımcısı Kaya Yıldız, Murat Dağdeviren, Oğuz Kasap Tarım ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Selçuk Kavasoğlu ile bakanlığımıza bağlı birimlerin ilgili daire başkanları ile personeli katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan2023’e Doğru Tarım ve Ormancılıkta Bilişim Panelinin’ açılış konuşmasını yapan Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Selçuk Kavasoğlu,

‘’Teknoloji günümüz itibari ile gün geçtikçe gelişmektedir.İçinde bulunduğumuz çağda yeni iş modelleri ortaya çıkmakta devletten bireylerden yeni çalışmaları beklenmektedir.  Dolayısı ile bilgi ilşem daireleri kurumlarımızın yeni strateji hedeflerinin tekonolojik gelişmelere uygun olarak geliştirmek zorundadır.

Dijital dönüşümü başarmak için kalifiye elemana ihtiyaç duymaktayız. Kurumların iyi yönetilmesi etki ve bilgilerin toplanatak ortak veri çalışması yürütmekeyiz. Tarım ve Orman bilişimci ailesi olarak çok etkin çalışmalar yürütmekteyiz. Daha güçlü bir bakanlık oluşturmak için sürekli kendimizi geliştirmek şarttır.’dedi.

Programda konuşma yapan DSİ Genel Müdürümüz Mevlüt Aydın,

1954 yılında kurulan Genel Müdürlüğümüz bugüne kadar 780 bin metrekarelik alanda hizmet vermektedir.DSİ Genel Müdürlüğü olarak bizler dört sektörde hizmet veriyoruz.

  • Sulama ve toplulaştırma: Ülkemiz dünyanın en verimli ovalarına sahiptir. 8,5 milyon sulanabilir arazide toplulaştırma ile birlikte sulama projelerini de uygulamaya koymaktayız. Bakanlık ve DSİ olarak ülkemizin geleceği için modern projeleri uygulamaya koyarken teknolojinin yeniliklerinden de faydalanmaktayız. DSİ biri üniversitedir. Bu okulda teknolojik gelişmeler ışığında çalışmalar yürütmekteyiz. Bilişim çağımızın olmazsa olmazıdır. Bilişim teknolojisini geleceğimiz olan çocuklarımıza da aşılamak durumundayız. Tarımsal üretimi artırmak için bu iki hususu bir arada yürütüyoruz.
  • İçme suyu: 81 İlimiz için İçme suyu Eylem Planını hazırladık. Bu plan çerçevesinde şehirlerimizin ve ilçelerimizin 2040-2050-2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturuyoruz.
  • Enerji: Ülkelerin gelişmişliği kişi başı enerji miktarı ile ölçülür. Temiz ve yenilenebilir olması bakımından hidroelektrik enerji üretimi için çalışmalar yürütüyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.
  • Çevre ve Taşkın Koruma: Dünyada ki küresel iklim değişikliği nedeniyle nerede, ne zaman, ne kadar yağış olacağı ön görülemiyor. Bu nedenle kısa sürede daha yoğun yağışlar nedeniyle taşkınlar meydana geliyor. Kurum olarak taşkın zararlarının önlenmesi ve tedbirlerinin alınmasından biz sorumluyuz.

Bu duygu ve düşüncelerimle, neticesinde güzel sonuçlar alacağımıza inandığım, bu programın başarılı geçmesi ve aziz milletimize hayırlı ve yararlı hizmetler sunmamıza sebep olması dileğiyle, programda görev alan ve katkı koyan tüm personelimize teşekkür ediyor, sağlık ve başarı dileklerimle saygılarımı sunuyorum.’’dedi.

Konuşmaların ardından sabah ve öğlenden sonra oturumları olarak iki oturum halince yapılacak panelde katılımcılara aşağıda konularda sunumda bulundular.

I.OTURUMDA

-Tarım ve Ormancılıkta Otomasyon, Robotlar ve Otonomi Sistemler

-Tarım, Teknoloji ve Gençlik

-Büyük Veri

-Dijital Tarım: Mevcut Durum ve Geleceği

-Akıllı Tarım Çalışmaları

-Yangın Yönetim Sistemleri ve Faydaları

II. OTURUMDA

-Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi-Su Ürünleri Bilgi Sistemi

-Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Portalı

-Devlet Su İşleri Uygulamaları

-ORBIS ve Kazanımları

 -Meteorolojide Etki Odaklı, Sosyo-Ekonomik Fayda Sağlayan Uygulama Örnekleri

-Hayvanların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi

-Corine Projesi ve Ankara Arazi Kullanımına Yönelik Markov Zinciri Modeli