Fransa Kalkınma Ajansı İle İstişare Toplantısı Düzenlendi

14.11.2018
Fransız Kalkınma Ajansından gelen talep doğrultusunda Hükümetimizin kalkınma hedeflerinin desteklenmesi maksadıyla başta tarım sektörü olmak üzere önem arz eden diğer yatırım imkânlarının değerlendirilmesi adına toplantı gerçekleştirildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba günü Fransız Kalkınma Ajansından gelen talep doğrultusunda Hükümetimizin kalkınma hedeflerinin desteklenmesi maksadıyla başta tarım sektörü olmak üzere önem arz eden diğer yatırım imkânlarının değerlendirilmesi adına bir toplantı gerçekleştirildi.

Genel Müdürümüz Mevlüt Aydın, başkanlığında yapılan toplantıya Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Dış İlişkiler Müşaviri Tuncer Dinçergök ve Fransız Kalkınma Ajansından yetkililer katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Müdürümüz Mevlüt Aydın;

Bugün siz değerli Fransa heyetini kurumumuzda görmekten açıkçası çok büyük mutluluk duyuyorum.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün insanların en hayati ihtiyacı olan içmesuyu temini hizmeti ve yine insanların can ve mal emniyetini sağlayan suyun zararlarından koruma görevi, temiz enerjinin kaynağı olan HES yatırımları, gıda güvenliğinin teminatı olan sulu tarıma yapılan yatırımları ile doğrudan insanımıza hizmet etme gibi bir misyonu bulunmaktadır.

DSİ olarak bizler dört sektörde hizmet veriyoruz.

-İçmesuyu; 81 İlimiz için İçmesuyu Eylem Planı’nı hazırladık. Bu plan çerçevesinde şehirlerimizin ve ilçelerimizin 2040-2050-2071 yıllarına kadar olan içmesuyu meselesini çözüme kavuşturuyoruz.

-Sulama ve toplulaştırma; Tarımsal üretimi artırmak için iki hususu bir arada yürütüyoruz. Üretin artışını sağlamak için tarımsal sulama ve arazi toplulaştırma çalışmalarını yürütüyoruz. Bilindiği üzere Arazi toplulaştırması; Ekonomik tarımın yapılmasını engelleyecek, toprak koruma ve sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış parselleri bir araya getirerek, çiftçinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri almayı sağlar. Bu hedefler doğrultusunda sulama şebekelerine paralel olarak toplulaştırma çalışmalarını da yürütmekteyiz. Su israfını tarımsal sulamalarda önlemek için modern kapalı sistemler yaparak, yağmurlama ve damlama sulama ile yüzde elli israfı önlemek için çalışmalar yürütmekteyiz. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

-Enerji; Hidroelektrik Santrallerinin yapılması ve geliştirilmesi yönünde çalışmaları yürütüyoruz. Ülkelerin gelişmişliği kişi başı enerji miktarı ile ölçülür. Temiz ve yenilenebilir olması bakımından hidroelektrik enerji üretimi için çalışmalar yürütüyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.

-Çevre ve taşkın koruma; Ülkemizin genelinde taşkın riskini azaltmak için çalışmalar yürütmekle mükellefiz. Dünyadaki küresel iklim değişikliği nedeniyle nerede, ne zaman, ne kadar yağış olacağı ön görülemiyor. Bu nedenle kısa sürede daha yoğun yağışlar nedeniyle taşkınlar meydana geliyor. Kurum olarak taşkın zararlarının önlenmesi ve tedbirlerinin alınmasından biz sorumluyuz.  Dolayısıyla böyle kapsamlı görevleri ifa eden kurumumuzda sizleri ağırlamaktan ve sizlere sertifika takdim etmekten ayrıca mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu tesislerin yapımı ile işlerimiz bitmiyor. DSİ olarak aynı zamanda bu tesislerin işletmesini de yürütmekteyiz. Bununla birlikte sulama birliklerinin yönetimi ve geliştirilmesi de kurumumuz tarafından yürütülmektedir. ‘dedi.

Genel Müdürümüzün konuşmalarının ardından Fransa Kalkınma Ajansı yetkilileri tarafından katılımcılara başta tarım sektörü olmak üzere önem arz eden diğer yatırım imkânları hususunda bilgilendirme yapıldı.