DSİ ve TRGM'den Ortak İstişare Toplantısı

26.11.2018
26 Kasım 2018 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde düzenlenen toplantıya DSİ Genel Müdürlüğü ve TRGM yetkilileri katıldılar.

Genel Müdürlüğümüz Namık Kiper Toplantı salonunda Genel Müdürümüz Mevlüt Aydın ve TRGM Genel Müdürü Hasan Özlü’nün başkanlığında yapılan toplantıya, Genel Müdür Yardımcımız Faruk Fıratoğlu,TRGM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker, Tarim ve Orman Bakanlığı Hukuk Müşaviri, DSİ ve TRGM Hukuk Müşavirleri ile her iki kurumdan ilgili daire başkanları katıldılar.

Bilindiği üzere 7139 Sayılı yasal düzenleme sonucu ülke genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

Devir işlemlerinin gerçekleştirildiği 28 Haziran 2018 tarihinden itibaren toplulaştırma çalışmaları DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Yasa ile birlikte Genel Müdürlüğümüz bünyesinde verilen bu yeni görevleri yürütmek üzere Genel Müdürlüğümüz merkezinde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kuruldu. Daire Başaknlığımıza bağlı olarak taşrada da gerekli teşkilat yapısu kurularak işlerin ivedi biçimde yürütülmesi sağlandı.

Genel Müdürlüğümüz, Ülkemizin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilen 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte ve eş zamanlı olarak arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçirerek, kırsal kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmayı hedefleniyor.  

Arazi toplulaştırma çalışmalarının amacı: Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlamak, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir.