Tacikistan Heyeti DSİ’de

29.05.2019

Türkiye – Tacikistann Heyetleri arasında 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü DSİ Genel Müdürlüğümüz Namık Kiper Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda DSİ faaliyetleri  ve özellikle arazi toplulaştırması ve arazi işleme ve sulama sistemleri hakkında heyete bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya Genel Müdürümüz Mevlüt Aydın, Tacikistan Tarım Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cemile Saıdova ve beraberlerindeki heyet ile DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanı Nazmi Kağnıcıoğlu, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı Ali Gökyel, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Uğur Yıldırım, DSİ Dış İlişkiler Müşaviri Tuncer Dinçergök, ilgili dairelerden daire başkan yardımcıları, şube müdürleri ile ilgili personel katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Müdürümüz Mevlüt Aydın,

 “Bugün siz değerli Tacikistan heyetini kurumumuzda görmekten açıkçası çok büyük mutluluk duyuyorum. Tacikistan ile ilişkilerimiz dostluk ve kardeşlik içinde devam etmektedir. Sizleri kurumumuzda misafir etmekten mutluluk duymaktayım.

"DSİ olarak bizler dört sektörde hizmet veriyoruz."

-İçmesuyu; 81 İlimiz için İçmesuyu Eylem Planı’nı hazırladık. Bu plan çerçevesinde şehirlerimizin ve ilçelerimizin 2040-2050-2071 yıllarına kadar olan içmesuyu meselesini çözüme kavuşturuyoruz.

-Sulama ve toplulaştırma; Tarımsal üretimi artırmak için iki hususu bir arada yürütüyoruz. Üretin artışını sağlamak için tarımsal sulama ve arazi toplulaştırma çalışmalarını yürütüyoruz. Bilindiği üzere Arazi toplulaştırması; Ekonomik tarımın yapılmasını engelleyecek, toprak koruma ve sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış parselleri bir araya getirerek, çiftçinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri almayı sağlar. Bu hedefler doğrultusunda sulama şebekelerine paralel olarak toplulaştırma çalışmalarını da yürütmekteyiz. Su israfını tarımsal sulamalarda önlemek için modern kapalı sistemler yaparak, yağmurlama ve damlama sulama ile yüzde elli israfı önlemek için çalışmalar yürütmekteyiz.

-Enerji; Hidroelektrik Santrallerinin yapılması ve geliştirilmesi yönünde çalışmaları yürütüyoruz. Ülkelerin gelişmişliği kişi başı enerji miktarı ile ölçülür. Temiz ve yenilenebilir olması bakımından hidroelektrik enerji üretimi için çalışmalar yürütüyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.

-Çevre ve taşkın koruma; Ülkemizin genelinde taşkın riskini azaltmak için çalışmalar yürütmekle mükellefiz. Dünyadaki küresel iklim değişikliği nedeniyle nerede, ne zaman, ne kadar yağış olacağı ön görülemiyor. Bu nedenle kısa sürede daha yoğun yağışlar nedeniyle taşkınlar meydana geliyor. Kurum olarak taşkın zararlarının önlenmesi ve tedbirlerinin alınmasından biz sorumluyuz.  Dolayısıyla böyle kapsamlı görevleri ifa eden kurumumuzda sizleri ağırlamaktan ve sizlere sertifika takdim etmekten ayrıca mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu tesislerin yapımı ile işlerimiz bitmiyor. Dsi olarak aynı zamanda bu tesislerin işletmesini de yürütmekteyiz. Bununla birlikte sulama birliklerinin yönetimi ve geliştirilmesi de kurumumuz tarafından yürütülmektedir.

Bizler Tacikistan ile ezelden gelen dost ve kardeş iki ülkeyiz. İki ülke arasında ki dostluk ilişkilerimizi ve özellikle su alanındaki işbirliğini geliştirmek için her zaman gayreti içerisindeyiz. Toplantımızın Tacikistan’a ve Türkiye ilişkilerine hayırlara vesile olmasını diliyorum diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Tacikistan heyetine;

  • Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından "Modern Sulama Sistemleri",
  • Arazi Toplulaştırması ve Tarlaiçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından "Arazi Toplulaştırma ve Tarlaiçi Geliştirme Hizmetleri",
  • İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından "Sulama Sistemlerinin İşletilmesi ve Yönetilmesi” sunumları yapıldı.