Çubuk Barajı

Çubuk Barajı, Ankara'nın 11 km kuzeyinde Çubuk Çayı üzerinde 1930-1936 yılları arasında inşa edilmiş içme-kullanma ve sanayi suyu temini ve taşkın kontrolü amaçlı bir barajdır. 

Cumhuriyet döneminin ilk barajıdır. Beton ağırlık gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 120 000 m3, akarsu yatağından yüksekliği 25 m'dir. Normal su kotunda göl hacmi 12,50 hm3, normal su kotunda göl alanı 0,94 km2 dir. Yılda 3 hm3 içme suyu temin edilmesini sağlammıştır. 

Baraj Atatürk'ün emriyle içme-kullanma ve sanayi suyu temini ve taşkın kontrolü amacıyla 28.05.1930 günü yapılmaya başlanmış ve 03.11 1936 günü yapılan bir törenle hizmete girmiştir. 

Çubuk Barajı ;

Yılda 3 hm3 içme suyu temin edilmesini sağlamış, Ankara ovasının kısmen sulanmasını da gerçekleştirmiş olup, ayrıca Ankara'nın önemli ve güzel mesire yerlerinden biridir. 


Bu Çubuk Bendi Türk Ulusunun İlk Cumhur Reisi Kemal Atatürk Devrinde Devlet Merkezi Ankara'nın su ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur 1929-1936

Çubuk Barajı