Göl - Su Projesi


1000 Günde   1000 Gölet ve Sulama

UÅŸak Banaz KızılcasöÄŸüt Göleti Sulaması


Yurt içinde ve yurt dışında büyük takdirle karşılanan bu dev proje Sayın Bakanımızın talimatıyla 04.04.2012 tarihi itibarıyla başlamış olup, 2015 yılı sulama sezonu öncesinde tamamlanmıştır.

Proje muhtevasında maliyeti 3,2 milyar TL olan 1001 adet gölet ve sulama tesisi vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

Bu işlerde depolanan yaklaşık 600 milyon m3 su ile yaklaşık 1,7 milyon dekar tarım alanın sulanması ve taşkından korunması planlanmaktadır.

Yaylabayır Göleti Sulaması


Projenin Gerçekleştirilmesi ile;

 • Yılda 450 000 vatandaşımıza iş imkanının sağlanması,
 • Kırsaldaki göçün önlenerek vatandaşın yerinde istihdamı sağlayarak tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlanması,
 • Yılda 1,7 Milyar TL mertebesinde gelir artışı sağlanması (ortalama 5 yılda kendi maliyetini geri ödeyecektir),
 • Taşkın zararlarının ve toprak erozyonunun önlenmesi,
 • Hayvan içmesuyu temin edilmesi,
 • Yeraltısuyu potansiyelinin emniyetli rezervde tutulması,
 • Su ürünleri üretiminin ülke çapında yaygınlaştırılması,
 • Yeraltısuyundan pompajlı sulamaların cazibeli sulamaya dönüştürülmesi neticesinde enerji tasarrufu sağlanarak üretim maliyetinin düşürülmesi,
 • Yangın söndürme gayesi ile kullanılması,
 • Mesire ve rekreasyon alanlarının oluşturulması,
 • Ağaçlandırmanın yaygınlaştırılması,
 • Ülkenin mevcut depolama kapasitesinin arttırılması ile küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması hedeflenmektedir.


Sandıklı Kestel Göleti Sulaması