Sıkca Sorulan Sorular 


İŞ BAŞVURULARI


Kurumumuzda istihdam edilecek personelin unvanı, yıllık yatırım programımız , boş kadro sayımız dikkate alınarak belirlenmektedir.
05.07.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte yapılan düzenleme ile Kurumumuzun Mühendis kadrolarına yapılacak ilk defa atamalar, ÖSYM tarafından yapılan merkezi atama sisteminin dışına çıkarılmıştır. Mühendis kadrolarına yapılacak olan atamalar için Kurumumuzca giriş sınavı yapılacaktır. Giriş Sınavına KPSS puanı esas alınarak, işe alınacak personel sayısının üç katı kadar aday çağrılacaktır.
Mühendis alımı sınavı yapılacağı zaman sınavla ilgili usul- şekil, içerik , yer, tarih vb. tüm bilgiler tirajı yüksek gazetelerden birinde, kurumumuzun web sitesinde ve Devlet Personel Başkanlığı’nın ilgili internet sitesinde duyurulacaktır.
Mühendis hariç diğer memur kadrolarına yerleştirmeler ÖSYM tarafından yapılacak olup 2014/2 atamalarında kurumumuz personel talebinde bulunacaktır. Personel alımları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Devlet Personel Başkanlığı’nın ilgili internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Ayrıca, işçi kadrolarımıza yerleştirmeler İŞ-KUR marifetiyle yapılmakta olup İŞ-KUR’un internet sitesinin takip edilmesi gerekmektedir.