Sıkca Sorulan Sorular 


İŞ BAŞVURULARI


Kurumumuzda istihdam edilecek personelin unvanı, yıllık yatırım programımız , boş kadro sayımız dikkate alınarak belirlenmektedir.
05.07.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte yapılan düzenleme ile Kurumumuzun Mühendis kadrolarına yapılacak ilk defa atamalar, ÖSYM tarafından yapılan merkezi atama sisteminin dışına çıkarılmıştır. Mühendis kadrolarına yapılacak olan atamalar için Kurumumuzca giriş sınavı yapılacaktır. Giriş Sınavına KPSS puanı esas alınarak, işe alınacak personel sayısının üç katı kadar aday çağrılacaktır.
Mühendis alımı sınavı yapılacağı zaman sınavla ilgili usul- şekil, içerik , yer, tarih vb. tüm bilgiler tirajı yüksek gazetelerden birinde, kurumumuzun web sitesinde ve Devlet Personel Başkanlığı’nın ilgili internet sitesinde duyurulacaktır.
Mühendis hariç diğer memur kadrolarına yerleştirmeler ÖSYM tarafından yapılacak olup 2014/2 atamalarında kurumumuz personel talebinde bulunacaktır. Personel alımları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Devlet Personel Başkanlığı’nın ilgili internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Ayrıca, işçi kadrolarımıza yerleştirmeler İŞ-KUR marifetiyle yapılmakta olup İŞ-KUR’un internet sitesinin takip edilmesi gerekmektedir.


STAJ BAŞVURULARI

Genel Müdürlüğümüz Merkez Teşkilatı Birimlerinde (Ankara) Ücretsiz Staj Yapmak İsteyen Öğrenciler İçin Başvuru Şartları

Ücretsiz Kısa Dönem Üniversite Stajı

2016 Yaz Dönemi Ücretsiz Staj Başvurularının 02 Mayıs – 27 Mayıs 2016 tarihleri arasında, kontenjanlarla sınırlı olmak şartı ile öğrencilerin okullarından getirecekleri resmi talep yazısı ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na yapılması gerekmektedir.

Staj Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerden İstenecek Olan Belgeler:

1- Staj Belgeleri (Okuldan temin edilecektir)

2- Öğrencilerin öğrenim gördükleri okul müdürlüklerinden alacakları öğrenim gördükleri bölüm, staj süresi ve İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası prim giderlerinin okul tarafından karşılanacağını belirten resmi yazı

3- T.C Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi

4- Genel Müdürlüğümüz Taşra Teşkilatında (1. – 26. Bölge Müdürlüklerinde) ücretsiz olarak staj yapmak isteyen öğrencilerin ilgili Bölge Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bölge Müdürlükleri staj kontenjanları ilgili Bölge Müdürlükleri tarafından belirlenecektir.

5-Staj başvuruları kabul edilen öğrencilerin listesi 03 Haziran 2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi web sitesinde ilan edilecektir.

Staj Başvurusu Yapılabilecek Alanlar

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STAJ BAŞVURUSU YAPILABİLECEK ALANLAR

BÜRO YÖNETİMİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

BİLGİSAYAR BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFYA

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK - ELEKTRONİK

ELEKTRONİK HABERLEŞME

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENERJİ SİSTEMLERİ

FİZİK

GEOMATİK  MÜHENDİSLİĞİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

GRAFİK TASARIM

HARİTA KADASTRO

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

İNŞAAT

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

İŞLETME

JEOLOJİ

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

KAMU YÖNETİMİ

KİMYA

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

KLİMATOLOJİ VE METEOROLOJİ

MAKİNA

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

MAKİNA TEKNOLOJİLERİ

MEKATRONİK

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

OTOMOTİV

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ

 

 

Ücretsiz Kısa Dönem Lise Stajı

2016 Yaz Dönemi Ücretsiz Staj Başvurularının 02 Mayıs – 27 Mayıs 2016 tarihleri arasında, kontenjanlarla sınırlı olmak şartı ile öğrencilerin okullarından getirecekleri resmi talep yazısı ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

Staj Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerden İstenecek Olan Belgeler:

1- Staj Belgeleri (Okuldan Temin edilecektir)

2- Öğrencilerin öğrenim gördükleri okul müdürlüklerinden alacakları öğrenim gördükleri bölüm, staj süresi ve İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası prim giderlerinin okul tarafından karşılanacağını belirten resmi yazı

3- T.C Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi

4- 18 yaşından büyük öğrencilerin kendileri, 18 yaşından küçük öğrencilerin velisinden alınan staj talep dilekçesi

5- Genel Müdürlüğümüz Taşra Teşkilatında (1. – 26. Bölge Müdürlüklerinde) ücretsiz olarak staj yapmak isteyen öğrencilerin ilgili Bölge Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bölge Müdürlükleri staj kontenjanları ilgili Bölge Müdürlükleri tarafından belirlenecektir.

6-Staj başvuruları kabul edilen öğrencilerin listesi 03 Haziran 2015 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi web sitesinde ilan edilecektir.

Staj Başvurusu Yapılabilecek Alanlar

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STAJ BAŞVURUSU YAPILABİLECEK ALANLAR

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

ELEKTRİK - ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

KİMYA TEKNOLOJİSİ

METAL TEKNOLOJİSİ

MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

İletişim:

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

0312 454 48 40 Şube Müdürü

0312 454 48 36 Büro

Not:  Kurum müracaat eden öğrenciyi kabul edip etmemekte serbesttir.


Staj Taleplerinin Değerlendirilmesi

1-Genel Müdürlüğümüz birimlerinin çalışma programı ve staj için başvurulan alanın Genel Müdürlüğümüz görev alanına uygunluğu doğrultusunda staj başvuruları değerlendirilerek Genel Müdürlük Makamından alınan “Olur” ile staj başvurularına ilişkin süreç sonuçlandırılmaktadır.
2-Kurumumuzda Staj yapması uygun görülen öğrencilerin durumu öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumuna / okula yazı ile bildirilmektedir. Bölge Müdürlüklerine yapılan staj başvuruları ilgili Bölge Müdürlüğünce değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.

Not: İstenilen belgelerin eksik ya da hatalı olması veya başvuru formunun eksik ya da yanlış beyanlarla doldurulduğunun anlaşılması durumunda yapılan başvurular dikkate alınmaz ve bu durum ilgiliye bildirilir.

CEVAP SÜRESİ

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nda yer aldığı üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının başvuruları cevaplandırma süreleri 15 iş günüdür.