DSİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL  YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

DSİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL  YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Kurumumuzun Sözleşmeli Personel alımı için 29 Eylül 2017 - 08 Ekim 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda alınan başvurulara göre, en yüksek puandan başlayarak tercihe göre Asıl olarak  yerleşenlerden  feragat sebebiyle boş kalan kadrolara yedekler arasından en yüksek puandan başlayarak tercihe göre sistem tarafından Yedek yerleştirmesi yapılmıştır.

Listelerde yerleştikleri açıklanan adaylar, aşağıda yer alan istenilen belgeleri hazırlayarak, en geç 12 Mart 2018 Tarihi saat 17:30’da  Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda olacak şekilde, elden teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan listelerde yer alan adaylardan başka kuruma yerleşen veya başka bir sebeple kurumumuzda göreve başlamak istemeyenler en geç 12 Mart 2018 Tarihi saat 17:30’da  Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda olacak şekilde  feragat dilekçelerini  göndermeleri gerekmektedir. 


İSTENİLEN BELGELER


1)      Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu (Bu form bilgisayar ortamında doldurup bir çıktısını alınarak, fotoğraf yapıştırılıp, kendilerine ait bölüme imza ve tarih atılması gerekmektedir)

2)       Diploma (Aslı veya Okul onaylı sureti) 

3)       Nüfus cüzdanı fotokopisi (E-devletten çıktı alınabilir) 

4)       İkametgâh belgesi (E-devletten çıktı alınabilir) 

5)      Adli sicil kaydı (E-devletten çıktı alınabilir) 

6)      Seyahate ve Arazide çalışmaya elverişli olduğunu gösterir sağlık durum belgesi (Aile hekiminden de alınabilir) 

7)      2 adet vesikalık fotoğraf 

8)      Askerlik durum belgesi (E-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir) 

9)      Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)