TABİP KADROLARINA YERLEŞEN ADAYLARIN DİKKATİNE

19.10.2023 / Gösterim Sayısı : 6368 / Arşiv

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN KURUMUMUZUN TABİP KADROLARINA YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENİLEN ATAMAYA ESAS BELGELER

 

 

Adayların; aşağıdaki belgeleri bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na elden / posta yoluyla veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İSTENİLEN BELGELER

 

*  Diploma (Aslı, Noter Tasdikli veya Fakülte Onaylı Sureti ya da e-Devlet çıktısı da alınabilir)

* Nüfus cüzdanı / kimlik kartı fotokopisi

*  İkametgâh belgesi(e-Devlet çıktısı alınabilir)

*  Adli sicil kaydı (e-Devlet çıktısı alınabilir) 

*  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (Tek hekimden de alınabilir)

* Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti e-Devlet çıktısı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir)

* 2 adet vesikalık fotoğraf