DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ YEDEK AVUKAT YERLEŞTİRME LİSTESİ

5.06.2023 / Gösterim Sayısı : 14996 / Arşiv


Devlet Suİşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Avukat Yedek Atama Listesi İçin Tıklayınız…
KURUMUMUZ EMRİNE SÖZLEŞMELİ OLARAK

 AVUKAT POZİSYONUNA YERLEŞEN ADAYLARIN DİKKATİNE;

 

Kurumumuza yedek listeden yerleşen adaylar 14.06.2023 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize elden / posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen tarihe kadar belgelerin teslim edilmemesi halinde adaylar atanmalarından feragat etmiş sayılacaktır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

İSTENİLEN BELGELER

 

* Diploma (Aslı, Noter Tasdikli veya Fakülte Onaylı Sureti ya da e-Devlet çıktısı da alınabilir)

* Avukatlık Ruhsatnamesi (Aslı veya Onaylı Sureti)  

* Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi

* İkametgâh belgesi(e-Devlet çıktısı alınabilir)

* Adli sicil kaydı (e-Devlet çıktısı alınabilir) 

* Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olduğunu gösterir sağlık raporu

* Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti e-Devlet çıktısı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir)
* Kamu Personeli Seçme Sınavı Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
* 2 adet vesikalık fotoğraf