DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat DAĞDEVİREN

Tel       : +90 (312) 454 50 40

 

Faks    : +90 (312) 454 50 45

 

e-mail  : mdagdeviren@dsi.gov.tr

 

Kişisel Bilgiler

Doğum Yeri ve Tarihi: Denizli /1978
Medeni Durumu: Evli ve İki Çocuk Babası


Eğitim Bilgileri

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Denizli 1978 doğumlu olup, Nevşehir İli nüfusuna kayıtlıdır. İlk-orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1999 yılında mezun oldu.


Tecrübesi

06.07.2000- 17.01.2007 tarihleri arasında Çoruh Projeleri DSİ 26. Bölge Müdürlüğü (Artvin) Deriner Barajı ve HES Kontrol Şube Müdürlüğü’nde Arazi Kontrol Mühendisi, Vardiya Mühendisi, Yeraltı Yapıları Kontrol Mühendisi, Mukavele ve Tatbikat Kontrol Mühendisi görevlerinde bulundu.

17.01.2007-22.10.2012 tarihleri arasında DSİ 6. Bölge Müdürlüğü (Adana) Etüt, Planlama ve Tahsisler Şube Müdürlüğü’nde Taşkın Etüdü ve Planlaması Mühendisi, Başmühendis ve Şube Müdürü görevlerinde bulundu. Görevi sırasında Seyhan, Ceyhan, Doğu Akdeniz ve Asi Havzalarında yer alan çok sayıda gölet, baraj ve taşkın kontrol tesislerinin planlanmasında aktif rol aldı.

22.10.2012-04.03.2014 tarihleri arasında DSİ Genel Müdürlüğü Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı’nda (Ankara) Su Yapıları Denetim Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yaptı. Görevi sırasında, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında özel sektör tarafından inşa edilen hidroelektrik santrallerin yapı denetimleri, devreye alınma ve kabul işlemleri gerçekleştirilmiş olup, Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği’nin yazımında da aktif görev aldı.

04.03.2014- 15.09.2015 tarihleri arasında DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nda (Ankara) Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Görevi sırasında enerji, içme suyu, taşkın kontrolü ve sulama amaçlı tesislerin planlamasında görev aldı. Rasat faaliyetleri kapsamında akım yıllıklarının oluşturulması, Akım Gözlem (AGİ), Kar Gözlem ve Göl Gözlem İstasyonlarının online olarak takibi, baraj, gölet ve doğal göllerde batimetrik haritaların hazırlanması, Türkiye genelinde tüm havzalarda master plan raporlarının hazırlanması konularında da görev aldı.

15.09.2015- 11.02.2016 tarihleri arasında DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’nde (Ankara) Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Görevi sırasında Kızılırmak, Batı Karadeniz, Sakarya ve Konya Kapalı Havzalarında gerek planlama ve proje yapımı ve gerekse devam eden sulama inşaatlarının kontrolünde yer aldı.

11.02.2016- 11.10.2017 tarihleri arasında DSİ 10. Bölge Müdürlüğü’nde (Diyarbakır) Bölge Müdürü olarak görev yaptı. Görevi sırasında GAP Projesinin en önemli kısımlarından olan Kralkızı- Dicle Projesi, Silvan Projesi gibi entegre kalkınma projelerinin yürütülmesinde görev aldı. Silvan Barajı, Kuruçay Barajı, Başlar Barajı, Ambar Barajı, Ergani Barajı, Çermik Kale Barajı, Kavşaktepe Barajı, Uludere Barajı, Ballı Barajı gibi önemli barajların yapımında görev yaptı. Bölgede yapımı devam eden içme suyu isale, İçmesuyu arıtma ve taşkın kontrol tesislerinin de planlama, projelendirme ve yapım süreçlerinde yer aldı.


Bölgede görev yaptığı süre zarfında bölge insanı ile iç içe olan Dağdeviren bölge insanının devleti ile bütünleşmesine çok büyük katkılar sağlamıştır.