SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV SONUÇ İLANI

6.11.2023 / Gösterim Sayısı : 11864 / Arşiv

  

SİSTEM UZMANI

AD

SOYAD

TC KİMLİK

 

 

AK**

DE*****

56*******44

ASİL

 
 


KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

AD

SOYAD

TC KİMLİK

 

SE**

KA** TU**

12*******20

ASİL

NE**

ÖZ** YE**

24*******92

ASİL

 

 

İŞ ANALİSTİ

AD

SOYAD

TC KİMLİK

 

NE**** AY**

ER***

11*******28

ASİL

ME** ZA**

KA**

64*******06

ASİL

AL*

KA**

16*******84

ASİL

ÜM**

SÖ***

40*******62

ASİL

Sİ***

SA**

12*******22

YEDEK

 

 

(6698 sayılı KVKK hükümleri gereği ilanda adayların ad, soyad ve kimlik numaraları maskelenmiştir.)

NOT:

Asil olarak kazanan adaylarımızdan aşağıda belirtilen belgeleri 20/11/2023 tarih saat 17:30'a kadar (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mah. Anadolu Bulvarı No:9 Kat:4 Çankaya/Ankara) adresine şahsen teslim etmeleri veya en geç son teslim tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla iletmeleri gerekecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan evraklar teslim alınmayacaktır. Belgelerini teslim eden asil adayların, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması başlatılacaktır. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonuçları Kurumumuza geldikten sonra neticesi olumlu sonuçlanan adayların adreslerine yazılı olarak tebligat yapılacaktır. Tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak üzere müracaatta bulunacaklardır.

Tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen, hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının neticesi olumsuz olan veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılarak yerine yedek aday alımı yapılacaktır.

Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

Asil olarak kazanan adayların atamalarının yapılmasına esas olmak üzere, aşağıda belirtilen belgeler ile E-Devlet- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden sisteme yükledikleri evrakların asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

* Diploma (Aslı, Noter Tasdikli veya Fakülte Onaylı Sureti ya da E-Devlet çıktısı da alınabilir)

*  Nüfus cüzdanı / kimlik kartı fotokopisi

*  İkametgâh belgesi(E-devletten çıktı alınabilir)

*  Adli sicil kaydı (E-devletten çıktı alınabilir)

*  Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olduğunu gösterir sağlık raporu (Aile hekiminden de alınabilir)

*  2 adet vesikalık fotoğraf

* Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti e-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir)

Tüm adaylarımıza duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mah. Anadolu Bulvarı No:9 Kat:4 Çankaya/Ankara

Web: http://www.dsi.gov.tr

Telefon: +90 312 454 54 15