DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi AKCAProf. Dr. Lütfi AKCA

DSİ GENEL MÜDÜRÜ

 

Prof. Dr. Lütfi Akca, 1958 yılında Çorum’da doğmuştur. 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İnşaat Fakültesinden İnşaat Mühendisi olarak mezun olmuştur. Aynı yıl İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde akademik kariyere başlamış, Çevre Mühendisliği alanında 1988 yılında doktorasını tamamlayarak, 1990 yılında Doçent olmuştur. 1992 yılında, bir yıl süreyle ABD Cornell Üniversitesinde Çevre alanında doktora sonrası araştırmalar yapmıştır. 2001-2007 yılları arasında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde Profesör ve aynı zamanda Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır.

Bir çok doktora, yüksek lisans tezi ve bilimsel araştırma projesi yönetmiş, çok sayıda araştırma projesinde görev almıştır. Uluslararası ve ulusal seviyede; makale, bildiri ve kitap içinde bölüm yayınlamış, kitap ve çeviri editörlüğü yapmıştır.

Akademik çalışmaların yanısıra çevre (su, atıksu, çevresel etki değerlendirme, atık yönetimi) konularında İSKİ, Belediyeler, Çevre ve Orman Bakanlığı, TÜBİTAK-MAM gibi kamu kurumları ve özel sektör için danışmanlık yapmış, çok sayıda uygulama projesi yönetmiş veya görev almış, bunlarla alakalı proje raporları yayınlanmıştır.

2007-2010 yılları arasında Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir. Bu dönemde, çevre alanında kısa ve orta vadeli hedefler ve stratejiler tespit edilmiş, çevre yönetiminde planlı çalışma dönemine geçilmiştir. Yapılacak çalışmalar, 11 adedi ulusal, 24 adedi su havzaları ölçeğinde olmak üzere 35 adet strateji ve eylem planı haline getirilerek uygulamaya konmuştur. Belediyeler ve özel sektörün çevre alanında uygulama kapasitesi, Bakanlığın yönetim ve denetim kapasitesi artırılmıştır. Çevre mevzuatı ve bilgi sistemleri geliştirilerek 2009 yılında AB çevre faslının müzakereye açılması sağlanmıştır.

2010 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı, 2011 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görevlendirilmiş 2016 yılı şubat ayına kadar bu görevi devam etmiştir. Bu dönemde görev yaptığı Bakanlıkların kurumsal kapasitelerinin, özellikle iç denetim sisteminin geliştirilmesi suretiyle verimlilik ve bütçe performanslarının artırılması, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve bilişim altyapısının geliştirilmesi suretiyle bürokrasinin azaltılması ve hizmetlerin hızlandırılması konularına yoğunlaşarak yatırım ve hizmetlerde performansın artırılmasına önemli katkılar sağlanmıştır.

16 Şubat 2016 tarihinde Başbakan Başmüşaviri olmuştur.

08.10.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2018/196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine atanmış olup, Kurul üyeliği halen devam etmektedir.

Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra birçok Vakıf, Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşlarında hem Yönetim Kurulu üyelikleri hem de Denetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

06.05.2022 tarihinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) atanan Lütfi AKCA, evli ve üç çocuk babası olup, çok iyi derecede ingilizce bilmektedir.