Teknik Şartnameler

Başlık
Tarih

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Teknik Şartnamesi_R00_20090612

14.10.2014

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme İşi Teknik Şartnamesi_R01_20200615

24.09.2020

Asfalt Beton Çekirdek Teknik Şartnamesi_R00_20201019

20.10.2020

Aydınlatma-Topraklama-Yıldırımdan Korunma-Yangın İhbar Sistemleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Baraj Projesi Yapım Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Baraj Ölçüm Cihazları Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Borulu Şebeke Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R00_20190627

03.07.2019

Borulu Sulama Şebekesi Sanat Yapıları İşletme ve Bakım Talimatı_R00_20196027

06.12.2019

Beton İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Beton İşleri Teknik Şartnamesi_R01_20180706

09.07.2018

Boya İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Cam Takviyeli Plastik (CTP) Borular Genel Teknik Şartnamesi_R00_20140827

05.09.2014

Cebri Boru İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Delgi Ve Enjeksiyon İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 (07.11.2012 tarihinden itibaren kullanılmayacaktır.)

21.02.2014

Demir İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Doğal Yapı Malzeme Etüdleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Doğal Yapı Malzeme Etüdleri Teknik Şartnamesi ve Rehberi_R01_20170216

08.05.2017

Dolgu İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Drenler Ve Drenaj İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Generatör İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Geotekstil-Geomembran Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Geosentetik Bariyerler İçin Teknik Şartname_R01_20120912

02.05.2014

Geosentetik Bariyerler İçin Teknik Şartname_R02_20141208

08.12.2014

Geotekstiller Ve Geotekstille İlgili Mamuller için Teknik Şartname_R00_20141208

08.12.2014

Geosentetik Bariyerler Genel Teknik Şartnamesi_R03_20210317

17.03.2021

Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi_R00_20070417

21.02.2014

Hidrojeolojik Etüt Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Hidrojeolojik Etüd Teknik Şartnamesi_R01_20190527

27.05.2019

İçme Kullanma Ve Endüstri Suyu Temini Projesi Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

İçme Suyu Arıtma Tesisi Elektro Mekanik Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

İçmesuyu Arıtma İşleri (Proses) Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

İçmesuyu Boru Hatları Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

İçmesuyu Dezenfeksiyon Genel Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

İdari Ve Müteferrik İşler Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Isıtma Havalandırma Ve Klima Sistemleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Islah Ve Taşkın Koruma Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Izgara Ve Kapak İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Jeoteknik Etüt Şartnamesi_R00_20110825

12.06.2014

Jeoteknik Etüt Şartnamesi_R01_20160111

11.01.2016

Kalite Kontrol Teknik Şartnamesi_R00_20160513

16.05.2016

Kalite Kontrol Teknik Şartnamesi_R01_20200908

21.10.2020

Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik Şartnamesi_R00_20070430

21.02.2014

Kanalizasyon Hatları Yapım İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Kazı İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Malzemeleri İdare Tarafından Temin Edilen Sulama Şebekeleri İnşaatı Uygulama Genel Teknik Şartnamesi_R00_20160817

19.08.2016

Master Plan-Planlama Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Mühendislik Hidrolojisi Hizmetleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Pompa İstasyonu Proje Yapımı Teknik Şartnamesi_R01_20201224

26.12.2020

Prefabrike Betonarme Yapı Elemanları İle İlgili Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Proje Tanıtım Dosyası Ve ÇED Raporu Hazırlanması İşi Genel Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R01_20201224

26.12.2020

Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) İnşaat Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Su Kontrol Elemanları Genel Teknik Şartnamesi_R00_20171201

01.12.2017

Su Kontrol Elemanları Genel Teknik Şartnamesi_R01_20180603

04.06.2018

Su Sondajı Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Su Sondajı Teknik Şartnamesi_R01_20110509

10.12.2014

Sulama Şebekesi İnşaatı Genel Teknik Şartnamesi_R00_20160817

19.08.2016

Sulama İnşaatı İşleri Kapsamında Yapılacak İşletme, Bakım ve Onarım Teknik Şartnamesi (24 Ay)_R00_20160817

19.08.2016

Sulama İnşaatları Kapsamında Yapılacak İşletme Öncesi devreye Alma Teknik Şartnamesi_R01_20170227

06.03.2017

Sulama İnşaatı İşleri Kapsamında Yapılacak İşletme, Bakım ve Onarım Teknik Şartnamesi (36 Ay)_R00_20160817

19.08.2016

Sulama Tesislerinde Sanat Yapıları İnşaatı Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Sulama Ve Drenaj Uygulama Proje Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Şalt Sahası Çelik Konstrüksiyonu Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Tarımsal Ekonomi Planlama Ve Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Taşkın Kontrol Duvarları Genel Teknik Şartnamesi_R00_20180817

27.08.2018

Telefon, Anons Sistemleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesi_R00_20121107

12.06.2014

Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesi_R01_20160111

11.01.2016

Terfi Merkezi İnş E+M Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Terfi Merkezi Proje Yapım Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Toprak Sınıflaması Teknik Şartnamesi_R00_20200615

24.09.2020

Türbin Ve Giriş Vanası Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Vana İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Vinç İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) Borular Genel Teknik Şartnamesi_R00_20150817

21.08.2015

Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) Borular Genel Teknik Şartnamesi_Değişen Metin_20160209

01.03.2016

Yüksek Yoğunluklu Polietilen (PE 100) Boru ve Ekleme Parçaları Genel Teknik Şartnamesi_R01_20190115

17.01.2019

Zemin Ve Kayaçlarda İyileştirme Ve Güçlendirme İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014

Zonlu Toprak Ve Kaya Dolgu Barajlar İnşaat Teknik Şartnamesi_R00_20061110

21.02.2014