İçmesuyu ve Atıksu Dairesi Başkanlığı

Bağlı Şube Müdürlükleri

  • Planlama Şube Müdürlüğü
  • İçmesuyu Proje Şube Müdürlüğü
  • Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
  • Makina ve Elektrik Şube Müdürlüğü
  • İhale Şube Müdürlüğü
  • Tatbikat Şube Müdürlüğü
  • İçmesuyu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü
  • Atıksu  Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü
  • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
  • İdari İşler Şefliği

Görev ve Sorumluluklar

 

İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, yurdumuzdaki su kaynaklarından ekonomik ölçülerde istifade etmek üzere, 6200 ve 1053 sayılı Yasalarla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ ne verilen görevlerden, su kaynaklarının planlaması ve geliştirilmesi dışında, büyük yerleşim merkezlerinin içme, kullanma ve endüstri suyunu temin etmek amacı ile master plan, planlama ve kesin proje çalışmaları yapmak veya yaptırmak, bu konular kapsamındaki işlerin inşaat ihalelerini yapmak, inşaatın takip ve denetimini kati hesap safhasının son aşamasına kadar sürdürmek, bölgelerce yürütülen benzer proje ve inşaat faaliyetlerini denetlemek, su kaynaklarının kalite durumlarını izlemek, kirlenme kontrolunu yapmak ve bu hususta gerekli tedbirleri almak ve Genel Müdürlük Makamı’nca verilecek diğer hizmetleri yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. 

 

TelefonFaksE-Posta
0 312 454 56 000 312 454 56 05icmesuyu@dsi.gov.tr