Tarım

Sulama


Türkiye’nin yüz ölçümü yaklaşık 78 milyon hektardır. Genel Müdürlüğümüz ve mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) tarafından yapılan etüt çalışmaları sonucunda ülkemizin ekonomik olarak sulanabilir tarım arazisi miktarı 8,5 milyon hektar olarak belirlenmiştir. DSİ; 2021 yıl sonuna kadar 8,5 milyon hektar tarım sahasının yaklaşık %54’ünü suya kavuşturmuştur. Yaklaşık 4,56 milyon hektar olan bu alan, ülkemizin toplam tarım alanının yaklaşık %19’una karşılık gelmekte olup böylece, ülkemizde sulamaya açılan alan diğer kurumlarca sulamaya açılan alanlarla birlikte yaklaşık 6,85 milyon hektara ulaşmıştır...Devamı için tıklayınız....