Çevre ve Taşkın

Taşkın Koruma


DSİ’nin taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasıyla ilgili faaliyetleri; yapısal önlemler içeren projeli faaliyetler ve yapısal önlemler içermeyen faaliyetler olarak iki ana başlıkta sınıflandırılabilir.3 Mayıs 2019 tarihli ve 30763 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği’ diğer ilgili mevzuat (2006/27 sayılı ‘Dere Yatakları ve Taşkınlar’ ile 2010/5 sayılı‘ Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı’ konulu mülga Başbakanlık Genelgeleri) çerçevesinde bütüncül yaklaşımla yukarı havza ve mansap tedbirlerini içerecek şekilde geliştirilen havza bazlı taşkın kontrolü projeleri yatırım programına teklif edilmektedir..Devamı için tıklayınız....