Çevre ve Taşkın

Taşkın Koruma


DSİ’nin taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasıyla ilgili faaliyetleri; yapısal önlemler içeren projeli faaliyetler ve yapısal önlemler içermeyen faaliyetler olarak iki ana başlıkta sınıflandırılabilir. Yürürlükteki 2006/27 sayılı "Dere Yatakları ve Taşkınlar" ile 2010/5 sayılı "Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı" konulu mülga Başbakanlık Genelgeleri kapsamında üst havza ve alt havzada taşkın ve sellere karşı önleyici ve koruyucu projeler geliştirilmektedir. Bu kapsamda bütüncül yaklaşımla havza bazlı taşkın önleyici ve koruyucu projeler yatırım programına teklif edilmektedir.Devamı için tıklayınız....