Hizmet

İçme Suyu ve Atık Su


Ülkemiz 25 hidrolojik havzadan ibaret olup, bu havzalara temel teşkil eden su, hayati ve toplumsalöneme sahip bir kaynaktır. Su kaynakları açısından dünyanın yarı-kurak bir bölgesinde bulunanülkemizin yağış rejimi, mevsimlere ve bölgelere göre büyük farklılıklar göstermekte olup, bazıhavzalada su ihtiyaçlarının, kaynakların potansiyelini aşmış durumda olduğu görülmektedir.Üstelik son yıllarda ülkemizde yağış ortalamasında uzun yıllar ortalamalarına göre azalmalar meydanagelmiştir. Özellikle söz konusu yağış azlığından dolayı içme suyu kaynaklarındaki su seviyelerinin hızlıbir şekilde düşmeye başlaması ile bazı şehirlerimizin kullanılabilir içme suyu kaynaklarındaki surezervleri kritik seviyelere ulaşmıştır..Devamı için tıklayınız....