Yenilenebilir Enerji Dairesi Başkanlığı

Bağlı Şube Müdürlükleri

  • Kabul ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
  • Anlaşmalar ve Mevzuat Şube Müdürlüğü
  • Su Yapıları Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
  • Takip ve Tahsilat Şube Müdürlüğü
  • Yenilenebilir Enerji Geliştirme Şube Müdürlüğü
  • İhale ve Tatbikat Şube Müdürlüğü 
  • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
  • İdari İşler Şefliği

 

Yenilenebilir Enerji  Dairesi Başkanlığı, Ulusal ölçekte su kaynaklarından hidroelektrik enerji potansiyeline dair azami faydayı sağlamak düşüncesiyle DSİ-EİE tarafından hazırlananan projeler ile özel sektörde gerçek ve tüzel kişilerce geliştirilen projelerle ilgili çalışmaları Genel Müdürlük adına yönetmek, kontrol etmek; hazırlanan plan-proje ve ilgili raporları incelemek, onaylamak ve/veya reddetmek su yapılarının denetiminde yetki talep eden gerçek ve tüzel kişilerin DSİ adına işlemlerini sevk, idare ve koordine etmek amacıyla kurulmuştur. 

 

TelefonFaksE-Posta
0 312 454 45 000 312 454 45 05hidroelektrik@dsi.gov.tr