5620 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILAN GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ İŞÇİ PERSONELİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLMESİ HAKKINDA İLAN

7.05.2024 / Gösterim Sayısı : 14088 / Arşiv

05.04.2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7447 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesi ile 5620 sayılı Kanuna eklenen ek 3 üncü maddede "... kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler; çalıştırıldıkları işyerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak, bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilir. Bu madde kapsamında geçici işçilerin geçişinin yapılabileceği sürekli işçi kadroları için aranan nitelikler ve boş kadro sayısı, en az bir ay önceden işyerinde ilan edilmek suretiyle duyurulur." düzenlemesi bulunmakta olup söz konusu düzenleme uyarınca Genel Müdürlüğümüzde geçici işçi pozisyonlarında çalışan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilme işlemleri başlatılacaktır.

Bu doğrultuda, geçici işçi pozisyonunda çalışan işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemi yapılırken;

-Hizmet gerekleri,

-Hali hazırda görev yaptığı pozisyon,

-Münhal bulunan kadro,

vb. hususlar dikkate alınarak Genel Müdürlüğümüzde istihdam edilen geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçiş işlemi yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Geçici İşçilerin Geçirilebileceği Sürekli İşçi Kadroları

Sıra No

Kadro Unvanı

Boş Kadro Sayısı

1

Sondaj İşçisi

14

2

Sondör

2

3

Şoför

35

4

Operatör

23

5

Treyler Operatörü

1

6

Düz İşçi (*Kaloriferci+**Garson)

45

7

Su Dağıtım Teknisyeni

31

8

Aşçı Yardımcısı

1

TOPLAM

152

 

NOT:  “*” işareti; Kaloriferci kadrosunda yeteri kadar boş kadro bulunmadığı için Kaloriferci pozisyonunda görev yapan geçici işçiler açık bulunan Düz İşçi kadrosuna atanacaktır.

“**” işareti; Kurumumuza tahsis edilen Garson kadrosu bulunmadığı için Garson pozisyonunda görev yapan geçici işçiler açık bulunan Düz İşçi kadrosuna atanacaktır.