UYGULAMALI MÜHENDİS ALIM SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAY LİSTESİ

24.05.2021 / Gösterim Sayısı : 18461 / Arşiv

 • Puan Sıralı Liste 
 • Tarih ve Saat Listesi    

 • GİRİŞ SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, başvuruda bulunurken çıktısını aldıkları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formunu imzalı olarak aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 07 Haziran 2021 tarihinde Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığı’nda olacak şekilde posta ile (iadeli taahhütlü olarak) gönderecek veya Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edeceklerdir.

  a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

  b) 2020 yılı KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

  c) Özgeçmiş,

  d) Üç adet vesikalık fotoğraf.

  Belgelerin posta ile gönderilmesi halinde, postadaki gecikmeler veya benzeri sebeplerle 10 Haziran 2021 tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmayacaktır.

   

  Not :Uygulamalı Mühendis Alım sınavı  14 Haziran 2021 Tarihinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Prof.Dr. Veysel Eroğlu Eğitim ve Sergi Salonunda yapılacaktır.

   

  Adres: DSİ Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi , İnönü Bulvarı No: 16  Çankaya / ANKARA