DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ AVUKAT YEDEK ATAMA LİSTESİ

15.12.2022 / Gösterim Sayısı : 10108 / Arşiv

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Avukat Yedek Atama ListesiKURUMUMUZ EMRİNE SÖZLEŞMELİ OLARAK

 AVUKAT POZİSYONUNA YERLEŞEN ADAYLARIN DİKKATİNE;

 

Kurumumuza yedek listeden yerleşen adaylardan 26.12.2022 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize elden / posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen tarihe kadar belgelerin teslim edilmemesi halinde adaylar atanmalarından feragat etmiş sayılacaktır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

İSTENİLEN BELGELER

 

*  Diploma (Aslı, Noter Tasdikli veya Fakülte Onaylı Sureti ya da e-devlet çıktısı da alınabilir)

*  Nüfus cüzdanı / kimlik kartı fotokopisi

*  İkametgâh belgesi(e-devletten çıktı alınabilir)

*  Adli sicil kaydı (e-devletten çıktı alınabilir)

*  Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olduğunu gösterir sağlık raporu (Aile hekiminden de alınabilir)
*  2 adet vesikalık fotoğraf
* Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti e-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir)
* Kamu Personeli Seçme Sınavı Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
* Avukatlık Ruhsatnamesi (Aslı veya Onaylı Sureti)