Dünya Bankası Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi Hakkında

DSİ Genel Müdürlüğü ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi planlanan Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi için Dünya Bankasından 600 milyon dolar finansman sağlanmıştır.

Projenin hedefi, Türkiye'nin seçilmiş bölgelerinde taşkın kontrol tesislerinin ve taşkın erken uyarı sistemlerine erişimin arttırılması, entegre taşkın risk yönetimi için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve önerilen proje kapsamında Türkiye’de ortaya çıkan kuraklık risklerinin ve izleme sistemlerinin ele alınması, DSİ’nin proje kapsamında ihtiyaç duyacağı hususları içerecek şekilde kurumsal kapasiteyi ve koordinasyonu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.