Proje Hakkında


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Dünya Bankası’ndan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Türkiye Sulama Modernizasyon Projesi’nin finansmanı amacıyla finansal kaynak sağlamıştır. Finansman, 252 milyon ABD$ tutarında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kredisini ve 2 milyon ABD$ tutarında bir Küresel Çevre Fonu (GEF) hibesini içermektedir.

Kredi kapsamında Türkiye’de seçilen sahalarda sulama hizmet sunumunun iyileştirilmesi ve Sulama Birlikleri’nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.