Dünya Bankası Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi Hakkında


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Dünya Bankası’ndan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Türkiye Sulama Modernizasyon Projesi’nin finansmanı amacıyla finansal kaynak sağlamıştır. Finansman, 252 milyon ABD$ tutarında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kredisini ve 2 milyon ABD$ tutarında bir Küresel Çevre Fonu (GEF) hibesini içermektedir.

Kredi kapsamında Türkiye’de seçilen sahalarda sulama hizmet sunumunun iyileştirilmesi ve Sulama Birlikleri’nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.