Dünya Bankası Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi Amaçları


Projenin hedefi, seçilmiş projelerde dağıtım altyapısının rehabilitasyonu, modernizasyonu ve sulama birliklerinin kapasitesinin arttırılmasıyla sulama hizmeti dağıtımını geliştirmektir.

Proje, eski, yıpranmış ve düşük performans gösteren sulama projelerini hedef alarak küçük ölçekli aile tarım işletmelerinin gelirlerini yükseltmekle kalmayacak, aynı zamanda bu bölgelerdeki genel ekonomik büyümeye de katkıda bulunacaktır. Tarım, Türkiye'nin en büyük su tüketicisi olduğundan, sulama verimliliğinin ve ürün veriminin arttırılması, bu çok önemli sektördeki esnekliği ve kaynak sürdürülebilirliğini arttırmaya doğrudan katkıda bulunacaktır.

Türkiye’nin İklim Değişikliği Eylem Planı (2011-2023), iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en etkili şekilde yönetmek için milli kapasiteyi arttırmayı amaçlayan bir dizi eylemi belirlemektedir. Projenin sulama modernizasyonuna yaptığı birincil yatırımlar, hem sera gazı azaltımını hem de iklim değişikliğine uyum avantajlarını sunarken, proje aynı zamanda gelişmiş su yönetimi uygulamalarının geniş çaplı benimsenmesini ve sulamada yenilenebilir enerjinin kullanılmasını tetikleme potansiyeline sahip yenilikçi pilot uygulamaları da içermektedir.

 Yaklaşık 17.300 su kullanıcısı 1. Bileşen kapsamındaki sulama modernizasyonu yatırımlarından doğrudan faydalanacaktır. Saha seviyesinde iyileştirilmiş su yönetimi sayesinde GEF tarafından finanse edilen faaliyetlerin doğrudan faydalanıcıları ise ülke genelindeki (3.08 milyon hektar ve 378 Sulama Birliğini kapsayan bir alanda) çiftçilerden oluşmaktadır.