ESKİŞEHİR, BİLECİK, KÜTAHYA VE SAKARYA’DA SULAMA SEZONU TAMAMLANDI

16.11.2020 / Gösterim Sayısı : 2704 / Arşiv

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.

Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Eskişehir İlimizde 2020 Yılında 325 Bin 500 Dekar Tarım Arazisi Sulandı

Bu kapsamda Eskişehir’de 17 Nisan 2020 tarihinde başlayan sulama sezonu 04 Ekim 2020 tarihinde tamamlandı. 2020 yılı sulama sezonunda Eskişehir ilimiz ve ilçelerimizde toplam 325 bin 500 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 705 milyon TL katkı sağlandı.

Bilecik İlimizde 2020 Yılında 11 Bin 700 Dekar Tarım Arazisi Sulandı

Bilecik’te 20.04.2020 tarihinde başlayan sulama sezonu 20 Ekim 2020 tarihinde tamamlandı.  2020 yılı sulama sezonunda Bilecik ilimiz ve ilçelerimizde toplam 11 bin 700 dekar tarım arazisi sulandı. Yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 103 milyon TL katkı sağlandı.

Kütahya İlimizde 2020 Yılında 76 Bin 154 Dekar Tarım Arazisi Sulandı

Kütahya’da 29 Nisan 2020 tarihinde başlayan sulama sezonu 15 Ekim 2020 tarihinde tamamlandı. 2020 yılı sulama sezonunda Kütahya ilimiz ve ilçelerimizde toplam 76 bin 154 dekar tarım arazisi sulandı. Yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 83 milyon TL katkı sağlandı.

 

Sakarya İlimizde 2020 Yılında 47 Bin 700 Dekar Tarım Arazisi Sulandı

Sakarya’da 5 Mayıs 2020 tarihinde başlayan sulama sezonu 25 Ekim 2020 tarihinde tamamlandı.  2020 yılı sulama sezonunda Sakarya ilimiz ve ilçelerimizde toplam 47 bin 700 dekar tarım arazisi sulandı. Yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 375 milyon TL katkı sağlandı.