AFET BÖLGESİNDEKİ BARAJ, GÖLET VE YAĞIŞ HAVZALARINA İHA’LAR İLE SIKI TAKİP

3.03.2023 / Gösterim Sayısı : 1535 / Arşiv

Depremden etkilenen illerdeki baraj ve göletlerin incelenmesi amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü tarafından fotogrametrik yöntemle çekilen hava fotoğraflarıyla 3 boyutlu ve sayısal yükseklik modelleri üretildi

 

Bu sayede kar yağışı ve diğer nedenlerle ulaşılamayan yağış havzalarına dahi ulaşılarak topografyaya tam hâkimiyet sağlandı

 

 

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki yağış havzaları, baraj ve göletler ile isale hatları DSİ Genel Müdürlüğümüzün insansız hava araçlarıyla yakından takip ediliyor.

 

Afetten etkilenen illerde su kaynakları ve tesislerin incelenmesi amacıyla Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Harita Şube Müdürlüğünde görevli harita mühendislerimiz bölgeye intikal ettirildi.

 

Deprem bölgesinde bulunan yağış havzaları, baraj ve göletler ile isale hatlarının incelemesi amacıyla kurumun envanterinde bulunan sabit ve döner kanatlı insansız hava araçları ile ileri ve yan bindirmeli hava fotoğrafları çekildi.

 

Bu işlemler sonrası fotogrametrik yöntemle yüksek çözünürlüklü ortofoto, baraj ve göletlerin 3 boyutlu modelleri ve sayısal yükseklik modelleri üretildi. Bu sayede kar yağışı gibi nedenlerle ulaşım imkânı olmayan yağış havzalarına dahi erişilerek,  topografyaya tam hâkimiyet sağlandı.

Bu çalışmalar sonrası elde edilen tüm veriler ile tesislerimizde deprem kaynaklı herhangi bir problemin olup olmadığı ivedilikle tespit edildi.

 

Hâlihazırda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 6 adet sabit kanatlı insansız hava aracı, 4 adet döner kanatlı insansız hava aracı ve 3 adet lidar sensörü ile harita üretim amaçlı hizmet yürütülüyor. Bu kapsamda afetten etkilenen bölgelerde şu çalışmalar gerçekleştirildi: 

 

·         Reyhanlı, Yarseli, Kartalkaya Barajları ve Osmaniye Arıklıtaş Göleti için renkli ortofoto ve 3B modelleri yapıldı.

 

·         Gaziantep iline içme suyu sağlayan Düzbağ regülatörünün yağış havzasının ve isale hattının depremden etkilenme durumunun tespiti için 3B modelleri ve Ortfoto haritası çıkarıldı.

·         İslahiye’de heyelan oluşan dere yatağına kayan kütle ve kütle gerisinde birikebilecek su miktarının hacmi, alanı ve kontrolsüz oluşabilecek olası taşkını önceden önlemek için 3 boyutlu arazi modeli oluşturuldu.

 

·         Antakya Havaalanı ve çevresinde DSİ sulama projeleri için tesis edilen yer kontrol noktalarının statik ölçümleri ile yatay ve düşey hareketlerin analizi yapıldı.

 

·         Depremden dolayı Suriye tarafındaki Asi Nehri üzerinde bulunan barajların zarar görme veya kontrollü/kontrolsüz su bırakma ihtimaline karşı ülkemizde yaşanabilecek olası taşkın durumu farklı uydu görüntüleri ile izlendi.

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde görevli alanında uzman ekiplerin incelemeleri sonrası afet bölgesindeki baraj ve göletlerde hâlihazırda müdahaleyi gerektirecek acil duruma rastlanmadı. Ekiplerin gözlem ve incelemeleri ileriki süreçte de devam edecek.